НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ ФОРТЕПІАНО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-1

Ключові слова:

звуковий образ інструмента, національний образ інструмента, національний образ фортепіано, цивілізаційний образ фортепіано, джазове фортепіано, бірманське фортепіано «сандая», іранське (перське) фортепіано.

Анотація

Прагнення сучасного музикознавства проникнути якомога глибше в суть процесів створення, виконання та сприйняття музичних творів, спричинило впровадження в науково-критичний обіг поняття «звуковий образ інструмента», зокрема фортепіано. В статті висувається та аналізується гіпотеза про існування різних національних образів фортепіано, які слід розглядати в контексті національного образу світу. Мета роботи полягає у визначенні та впровадженні у науковий обіг поняття «національний образ фортепіано». Методологія дослідження базується на культурологічному підході, який використано для виявлення образу фортепіано як символу високої культури та європейської цивілізації, та системному аналізі, який застосовано для визначення поняття «національний образ фортепіано». Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше сформульовано поняття національного образу фортепіано, означені умови й механізми його формування. Також вперше в українському музикознавстві розглянуто культурні феномени бірманського фортепіано «сандая» та «іранського (перського) фортепіано». Висновки. Такі явища світової музичної культури, як джазове фортепіано, бірманське фортепіано «сандая», іранське (перське) фортепіано, підтверджують гіпотезу про існування різних національних образів фортепіано. Під національним образом музичного інструмента ми розуміємо результат реконструкції даного музичного інструмента, зумовленої факторами, специфічними для певної національної спільноти, в свідомості суб’єкта музичного процесу (композитора, виконавця, слухача), що належить до цієї спільноти. У процесі виникнення національного образу фортепіано понаднаціональний універсальний інструмент і його виражальні можливості адаптуються національною музичною культурою і стають втіленням національного образу світу в музиці. Основними ознаками формування національного образу фортепіано є значущість його ролі в суспільному і мистецькому житті, утворення національного фортепіанного стилю і впізнаваного національно характерного темброколориту.

Посилання

Артеменко В.М. Національний образ світу та питання стилеутворення в російському симфонізмі 60– 70-х років ХІХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2007. 20 с.

Корзун В.В. Особливості підходу до усвідомлення нового звукового образу фортепіано в творах сучасних композиторів. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2011. Вип. 96. С. 110–116.

Костогриз С.О. Виконавство на балалайці Харківщини як складова українського музичного мистецтва : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2017. 254 с.

Кучма Н.А. Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ–ХХ століть : дис. … д‑ра філос : 025 − Музичне мистецтво. Харків, 2021. 201 с.

Кушнірук О. Рефлексія національного в музичному дискурсі. Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. 2009. Число 4 (28). С. 44–47.

Лю Фань. Гендерний образ фортепіано. Мистецтвознавчі записки. 2017. № 32. С. 382–390.

Лю Фань. Соціально-культурні чинники становлення образа фортепіано. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2017. Вип. ІІ (9). С. 219–224.

Лю Фань. Старий сучасний погляд на фортепіано у творчості Ігоря Щербакова. Музикознавча думка Дніпропетровщини. 2017. Вип. 13. С. 38–49.

Матвіїв Г.В. Звукообразні чинники сучасної бандурної творчості: інструментально-виконавський авторський підхід : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2021. 190 с.

Ревенко Н.В. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80–90-і роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.01. Київ, 2004. 22 с.

Рябуха Н.О. Трансформація звукового образу світу в фортепіанній культурі: онто-сонологічний підхід : дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01. Харків, 2017. 456 с.

Самойленко О. Наукові обрії сучасного українського музикознавства Мистецтвознавство України. 2010. Вип. 11. С. 38–45.

Bezborodko O. Innovative use of the damper pedal in the contemporary piano music. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. С. 89–94.

Farshadfar M. The practice of Persian piano in Iran from 1879 to 1979 : thèse présentée … Docteur en ethnomusicology (Ph.D.). Montreal, 2017. xiv, 304 p.

Garfias R. Tonal structure in Burmese music as exemplified in the piano music of U Ko Ko. Ethnomusicology OnLine. 1995. No. 1. URL: https://www.umbc.edu/eol/garfias/burma1.html (дата звернення: 25.07.2023).

Loesser A. Men, women & pianos : a social history / preface by Jacques Barzun. New York : Dover Publications, 2011. xviii, 655 p.

Parakilas J. Piano roles : three hundred years of life with the piano. – New Haven & London : Yale University Press, 2001. 391 p.

Slonimsky N. Slonimsky’s book of musical anecdotes. New York, London : Routledge, 2002. 307 p.

Webster J. Solitude and Sandaya: the strange history of pianos in Burma / The Appendix : a new journal of narrative and experimental history. 2013. Vol. 1, issue 3 : Out Loud. P. 61–66.

Young K. The strange, the familiar: foreign musical instruments in Myanmar/Burma / Asia Society. URL: https://asiasociety.org/strange-familiar-foreign-musical-instruments-myanmarburma (дата звернення: 25.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

БЕЗБОРОДЬКО, О. (2023). НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ ФОРТЕПІАНО. Fine Art and Culture Studies, (3), 3–10. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-1

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО