Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Охманюк Віталій Федорович, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри музично-практичної та виконавської підготовки, декан факультету культури і мистецтв, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: okhmaniuk.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9762-4968

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Виткалов Володимир Григорович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, Рівненський державний гуманітарний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0625-8822

Славомір Галік, к.н., професор, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків факультету засобів масової комунікації, Університет св. Кирила і Мефодія в Трнаві, Словаччина
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8404-6297
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26032873300

Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3647
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223141859

Гуцул Іван Андрійович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
E-mail: hutsul@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7945-3587
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8779640

Дичковський Степан Іванович, доктор культурології, доцент, директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4771-4521

Душний Андрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти
E-mail: dushniy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5010-9691
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/46140304

Єфіменко Аделіна Геліївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики, Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, Україна, Український вільний університет Мюнхена, Німеччина
E-mail: yefimenko.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4278-5016

Зав’ялова Ольга Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
E-mail: zavialova.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9483-5871
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221473105
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42892754

Заєць Віталій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри баяна та акордеона, заступник декана факультету народних інструментів, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
E-mail: zaets.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3752-4890
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/46146040

Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
E-mail: karas.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1440-7461

Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, доцент, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0597-6489

Коменда Ольга Іванівна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії, теорії мистецтв, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: komenda.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7659-690X

Петрук Роман Ігорович, заслужений діяч мистецтв України, доцент, доцент кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
E-mail: petruk.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6221-7916

Русаков Сергій Сергійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри богослов’я, релігієзнавства та культурології, Український державний університет імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8494-9445
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1653946

Синкевич Наталя Тадеївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
E-mail: synkevych.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9576-2387

Смирна Леся В‘ячеславівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу методології мистецької критики, Національна академія мистецтв України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0483-1915
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219057180
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3315345

Урсу Наталія Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
E-mail: ursu.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2660-2144
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35154233

Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, Київський університет імені Бориса Грінченка
E-mail: shkolna.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7245-6010

Тшесіок Марцин, доктор хабілітований, професор (теорія музики), доцент кафедри композиції та теорії музики, Музична академія імені Карола Шимановського в Катовіцах, Республіка Польща
E-mail: trzesiok.art@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3843-0877
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194064358
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/15087794