Головна

Назва видання: Fine Art and Culture Studies

Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Рік заснування: 2021.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1834 від 21.12.2023 року

ISSN: 2786-5428 (print), 2786-5436 (online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3); Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3); Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 р. (додаток 3).

Періодичність: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: культура і мистецтво.

Спеціальності: 025 – Музичне мистецтво; 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 034 – Культурологія.

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі культури і мистецтва.