КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-29

Ключові слова:

соціокультурна комунікація, імідж, бренд, культура, діалог культур, міжкультурні зв’язки, народна творчість, мистецькі колективи, популяризації української культури.

Анотація

Кожній культурі притаманні певні ціннісні орієнтації і норми поведінки, котрі зумовлюють характер комунікації у тому чи тому суспільстві. В історичному часі соціокультурний простір трансформувався, відбувалася певна соціокультурна еволюція як процес змін і розвитку людських суспільств. Під час зміни соціокультурних особливостей змінюється і характер комунікативних процесів. Яскравим прикладом того є теперішні процеси, які відбуваються в Україні, де створюється нова соціокультурна реальність. Мета роботи: показати роль і значення культурно-мистецьких проєктів у формуванні сучасного соціокультурного простору та соціокультурної комунікації України у світі. Методологія передбачає використання методів аналізу та синтезу для дослідження значення культурно- мистецьких проектів у забезпеченні ефективної соціокультурної комунікації між державами. Комплексний підхід застосовано для визначення практичних шляхів реалізації міжкультурних комунікацій на міжнародній культурній арені та створення власного культурного бренду. Наукова новизна. У статті ґрунтовно досліджено вплив української народної та масової культури на формування культурного брендингу України у світовому політичному та соціокультурному просторах. Висновки. Визначено, що народна та масова культура значно впливають на формування світогляду українців як в історичному так і в сучасному аспектах. Розглянуто вплив української народної та масової культури на формування культурного брендингу України у світовому політичному та соціокультурному просторах. Показано, що сьогодні українські мистецькі колективи та естрадні виконавці у світовому культурному просторі забезпечують діалог та взаєморозуміння між культурами, що є важливим елементом культурної дипломатії. Виступи українських мистецьких колективів на міжнародних фестивалях та конкурсах не тільки допомагають презентувати українську культуру, але й сприяють зміцненню культурних зв'язків між Україною та іншими країнами.

Посилання

Герчанівська П. Е. Функціонування народної культури в соціумі. Культура України, 2010. Вип. 29. С. 132–141. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_16

Данищук Н. Ансамбль танцю ім. Вірського вирушив у благодійне світове турне. онлайн-медіа України OBOZREVATEL 2022. Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/schob-voni-vidchuli-za-scho-miboremos- ansambl-tantsyu-im-virskogo-virushiv-u-blagodijne-svitove-turne.htm (дата звернення 05.09.2022).

Семенік О. «Емоція лишається надовго»: три культурні менеджерки про soft

power культурної дипломатії. Режим доступу: https://creativeeurope.in.ua/posts/soft- powerculturaldiplomacy (дата звернення 07.06.2022).

Щербина В. М. Міжкультурна комунікація у сучасному соціокультурному просторі. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2013. № 2 (18). С. 70–75. Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/VKPI_soc_2013_2_13 (дата звернення 13. 01. 2023).

Cummings Milton C. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Washington, D. C.: Centre for Arts and Culture, 2003. 15 p. URL: https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/MCCpaper.pdf (last accessed: 19.02.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Як цитувати

ЯСЮК, Т. (2023). КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ. Fine Art and Culture Studies, (3), 221–228. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-29

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ