Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: cherneta.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9939-7591

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Борисюк Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: borysiuk.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9411-4118

Брушневська Ірина Миколаівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: brushnevska.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3381-6490

Дьякон Антоніна, Dr.oec., професор, проректор з розвитку та інновацій, керівник відділу маркетингу, Університет прикладних наук ISMA, Рига, Латвія
E-mail: diakon.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4089-9335
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35012901,
https://app.webofknowledge.com/author/record/42741253

Коленда Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: kolenda.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4809-0191
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219604351
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/20987362

Колосок Андрій Мирославович, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: kolosok.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-5430
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069569400
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/5117055

Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: liakisheva.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1509-2422
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34660320

Мартинюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: martyniuk.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5254-0955
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/20804948

Сушик Наталія Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі України
E-mail: sushyk.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9878-9115