Мета та завдання

Науковий журнал «Ввічливість. Humanitas» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою журналу «Ввічливість. Humanitas» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі соціальної роботи та соціального забезпечення.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі соціальної роботи та соціального забезпечення;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в сфері теорії та практики досліджень в галузі соціальної роботи та соціального забезпечення;

- сприяти розширенню зв'язків Волинського національного університету імені Лесі Українки з науковими та освітніми спільнотами.