«КРИМСЬКІ ЕСКІЗИ» СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИКИ ОРІЄНТАЛІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-3

Ключові слова:

орієнт, оксцидент, фортепіанна сюїта, творчість Сергія Борткевича.

Анотація

Творчість Сергія Борткевича ‒ харківського композитора і піаніста, протягом більшовицької доби була невідома на Батьківщині. Сьогодні маємо можливість вивчати спадщину мистця у контексті історичних, жанрових, стилістичних та інших поглядів, зокрема ‒ важливої для сьогодення проблеми «культурної зустрічі» оксциденту та орієнту у музичному мистецтві минулих століть. Мета статті – виявити семантико-стилістичні риси «східного» типу мислення у сюїті «Кримські ескізи» Сергія Борткевича та показати вказаний твір серед інших взірців втілення орієнталізму в українській фортепіанній музиці. Методологія дослідження повʼязана із такими завданнями: окреслити сутність феномену «культурної зустрічі» Заходу і Сходу; розглянути загальну тематичну панораму музики Сергія Борткевича, вирізнити твори, в яких проявляються риси орієнталізму; проаналізувати фортепіанну сюїту «Кримські ескізи» ор. 8 крізь призму виявлення рис орієнталізму; показати сюїту Сергія Борткевича серед інших взірців втілення орієнталізму в українській фортепіанній музиці. Наукова новизна. У статті проаналізовано твір забороненого у радянську добу композитора Сергія Борткевича крізь призму втілення орієнтальної семантики. Висновок. Фортепіанна сюїта «Кримські ескізи» Сергія Борткевича відображає традиційний для композитора романтичний світогляд, що втілюється у відповідних семантико-стилістичних рисах, у тому числі зумовлених поєднанням оксцидентного та орієнтального типів музичного мислення, останній з яких зумовлений атмосферою південного гірського і морського середовища Криму. Прояви оксцидентного типу мислення у сюїті зумовлені її програмною семантикою, повʼязаною із південним світом природи і життя. Вони виявляються у колористичному показі таємничої ущелини з її розмаїтими ландшафтами у першому номері «Скелі Уч-Кош», витонченістю мелодизму в шатах арабескової фактури та свіжим колоритом гармонічних співставлень у другому номері «Морський каприс», «примхливістю» мелодизму та східним колоритом натуральної етнічної ладовості у пʼєсі «Орієнтальна ідилія», барвах гармонічних послідовностях та фонізмом обертонових звучань у фіналі «Хаос».

Посилання

Азарова Ю. Діалог традицій Сходу та Заходу в музиці постмодернізму. Студії мистецтвознавчі. Київ, 2018. № 3. С. 7–31.

Гантінґтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / Пер. з англ. Н. Климчук. Львів : Кальварія, 2006. 474 с.

Калашникова А. Стильові параметри формування української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. : дис. … канд. мистецтв. (доктора філософії) : 17.00.03. Харків, Суми, 2020. 225 с.

Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. 1164 с.

Кашкадамова Н. Фортепʼянно-виконавське мистецтво України : історичні нариси. Львів : Кінпатрі ЛТД, 2017. 611 с.

Левкулич Є. Фортепіанна спадщина Сергія Борткевича у актуальному просторі виконавського мистецтва ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтв. : 26.00.01. Київ, 2021. 367 с. URL : levkulych-dysertatsiya.pdf (knmau.com.ua) (23.07.2023).

Лєбєдєва К. Творчість Сергія Борткевича в контексті історикокультурної епохи першої половини ХХ століття. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 43, кн. 2 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. Київ, 2005. С. 35–41.

Наливайко Д. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії. Літературна компаративістика. Київ, 2005. Вип. 1. С. 27–45.

Пупурс І. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західной східноєвропейських літератур кінця XVIII ‒ XIX ст.) : монографія. Суми : Університетська книга, 2017. 407 с. URL : https://shron1.chtyvo.org.ua/Pupurs_Iryna/Skhid_u_dzerkali_romantyzmu_imaholohichna_paradyhma_ romantychnoho_oriientalizmu_na_materiali_zakhidn.pdf? (22.07.2023).

Сукач М. Сергій Борткевич: партитура життя : худож.-док. мозаїка. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. 136 с. URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2016/12/docs/Serhii_Bortkevych-Sukach.pdf (04.07.2023).

Чередниченко О. Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної традиції : дис. … канд. мистецтв. : 17.00.03. Харків, 2008. 367 с.

Чжу Чанлей. Конвергенція східної та західної художньої традиції в композиторській практиці: автореф. дис. ... канд. мистецтв. : 17.00.03. Київ, 2008. 20 с.

Шокало О. Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті). Східний світ. Київ, 2005. № 1. С. 142‒151. URL: http://history.org.ua/JournALL/orientworld/ orientworld_2005_1/13.pdf (15.06.2023).

Якубов Т. Сергій Борткевич та його скрипкова творчість: джерелознавчий і жанрово-стильовий аспекти : дис. … доктора філософії : 025. Київ, 2021. 430 с.

Bellman J. The Exotic in Western Music. Boston : Northeastern University Press, 1998. 370 р.

Bortkiewicz : site. URL: https://bortkiewicz.com/ (14.06.2023).

Clarke J. J. Oriental Enlightenment: The Encounter between Asian and estern Thought. London : Routledge, 1997. 273 p.

Johnson J. А. Echoes of the past: stylistic and compositional influences in the music of Sergei Bortkiewicz : Doctoral Document … Doctor of Musical Arts. Lincoln, Nebraska, 2016. 103 p.

Kalkman W., Trapman K. Sergej Bortkiewicz – De teruggevonden pianowerken. Piano Bulletin. Magazin. 2015. No. 3. Рр. 21–35.

Neumann I. B. Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation. Series : Borderlines. Vol. 9. NED ‒ New edition, University of Minnesota Press, 1999. 304 р. URL: https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv1zn (15.06.2023).

Rowland B. Art in East and West. An Introduction through Comparisons. Harvard University Press, 2014. 160 р.

Said E. W. Orientalism. New York : Pantheon Books, 1978. XI. 368 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

БОДНАР, Д. (2023). «КРИМСЬКІ ЕСКІЗИ» СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИКИ ОРІЄНТАЛІЗМУ. Fine Art and Culture Studies, (3), 18–25. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-3

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО