ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕЙЗАЖНОСТІ У КИТАЙСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-4

Ключові слова:

пейзаж, природа, живопис, поезія, музика, естетична концепція, художній образ.

Анотація

В статті досліджено шляхи формування пейзажної образності в музичному мистецтві Китаю. Простежено витоки пейзажності у національному живопису та поезії. Мета роботи – виявити естетичні засади формування пейзажної образності в музичному мистецтві Китаю. Методологія дослідження є комплексною, зокрема використано методи: компаративного аналізу, що дозволяє виявити особливості становлення пейзажного мислення у різних видах китайського мистецтва; філософсько- естетичний, застосований при розгляді певних естетичних концепцій і філософських суджень; історико-культурологічний – обумовлює виявлення ґенези та еволюції окремих культурних явищ; аналізу та синтезу – спрямований на узагальнення отриманих результатів, формування обґрунтованих і логічних висновків. Наукова новизна статті полягає у виявленні естетичного підґрунтя пейзажного мислення китайців, що виявляється у всіх видах художньої творчості. В роботі наголошено, що розвиток китайського музичного мистецтва пов’язаний з естетичними концепціями та колом художніх образів, сформованим національними традиціями і ментальністю. Зображення природи є одним з основних мотивів китайського мистецтва. Творчий процес художника – це інтеграція в природу, злиття зі світом і відтворення цієї краси у творах мистецтва. Загальним естетичним принципом є «пейзажність», яка має глибокий філософський смисл, пов’язаний із трьома основними світоглядними доктринами. Пейзажність мислення характерна всім видам художньої творчості Піднебесної: живопису, поезії та музиці. Вона виявляється у спільній образній символіці; особливому емоційному навантаженні, що спрямоване на естетику почуття; імпресіоністичному письмі, що огортає предмети у серпанок півтонів та багатозначність невимовного. Основу китайської пейзажності становлять образи неба, гір, води, птахів, тварин й рослин. Мова цих природних символів зчаста віддзеркалює стан людської душі, оскільки абсолютне єднання з оточуючим світом, який в національній естетиці є найвищим ідеалом, становить підґрунтя ментального мислення жителів Піднебесної. У висновках резюмовано, що пейзажна естетика у повній мірі втілена у китайському музичному мистецтві, образна палітра і система художніх засобів якого спрямована на відтворення чуттєвого сприйняття дійсності. Вивчення китайського музичного мистецтва є перспективним. Дослідження музичної творчості Піднебесної дозволяє поринути в унікальний світ східних культур, виявити духовні орієнтири, що обумовили систему образів і жанрів національного мистецтва.

Посилання

Бай Є. Китайська фортепіанна музика в контексті інтеграційних процесів світового музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства :17.00.03. Харків, 2014. 18 с.

Лу Цзє. Концептосфери китайської програмної фортепіанної музики ХХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Львів, 2017. 186 с.

Лю І. Образ рідного краю в камерно-вокальній творчості китайських композиторів. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, 2017. Вип. 46. С. 233–246.

Лянь Юнь. Пекінська опера як музично-естетичний феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2009. 18 с.

Лянь Юнь. Порівняльний аналіз пекінської та італійської опер. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, 2008. Вип. 21. С. 156–165.

Сергієнко Т. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2022 р. Київ–Львів–Торунь : Liha-Pres. С. 133–135.

Ту Дуня. Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Китаю: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2010. 16 с.

Хуан Чжулін. Шляхи розвитку дитячої фортепіанної музики в Китаї : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2009. 18 с.

Цао Хе. Вокальна спадщина Шан Деї: синтез національних та європейських традицій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Суми, 2019. 20 с.

Цинь Тянь. Образ рідного краю у фортепіанних творах китайських композиторів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2012. 18 с.

Чень Жуаньсюань. Імпресіонізм в фортепіанній музиці китайських композиторів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2014. 19 с.

Fang Xiao. Philosophical reflections on the technique of Chinese painting, art and Tao. Hunan Normal University, 2018. 276 p.

Guangzhun L. & Suhua H. Discussion on Russian and Chinese Language, Culture and Customs. Beijing, 1999. 231 р.

Shaughnessy Edward. The Writing of the Xici Zhuan an the Making of the Yijing. URL :https://www.biroco.com/ yijing/Shaughnessy_Xicizhuan.pdf. (дата звернення: 04.07.2023).

Spengle O. Der Untergang des Abendlande. München :Beck, 1998. 1287 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

ВАН, Я. (2023). ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕЙЗАЖНОСТІ У КИТАЙСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ. Fine Art and Culture Studies, (3), 26–32. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-4

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО