«DIHCTERLIEBE» OP. 48 Р. ШУМАНА НА ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ У КОНЦЕРТНОМУ ТА ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РЕПЕРТУАРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-18

Ключові слова:

півак, вокальний цикл, «Dihcterliebe», Р. Шуман, концертний та вокально-педагогічний репертуар.

Анотація

Заявлена наукова проблема пов’язана з актуалізацією шедеврів камерно-вокальної музики минулого через проекцію сучасного виконавства. В епоху бурхливого науково-технічного розвитку хочеться закцентувати увагу на одвічних людських цінностях, як от: музика, образотворче мистецтво, література та ін. Зрозуміло, що дане твердження викликає дискусію, спираючись на новації, які проникають у всі галузі, проте залишаються зразки мистецтва, котрі і сьогодні гріють душу, спонукають до роздумів, переоцінку поглядів та художніх смаків. До таких зразків по праву належить вокальний цикл «Dihcterliebe» op. 48, Роберта Шумана на вірші Генріха Гейне, який є предметом наукових та творчих розвідок теоретиків і практиків. Окремі пісні з даного вокального циклу неодмінно присутні у вокально-педагогічному та концертному репертуарі співаків. Виконуючи цю музику на різних фазах професійного зростання, співак зможе розкрити свій творчий потенціал, удосконалити вокальну майстерність та артистичність; з іншого боку – зрозуміти глибинність емоційного стану закоханої особи, сенс життя та внутрішнього світу молодої людини. Мета даної наукової статті полягає у розгорнутій характеристиці та розкритті головної функції циклу «Dihcterliebe» op. 48, Р. Шумана на вірші Г. Гейне у концертному та вокально-педагогічному репертуарі співака та аналізі вибраних номерів циклу. Методологія дослідження продиктована характером досліджуваної проблеми і орієнтована на сукупність методів із царини семіотики, герменевтики, структурного аналізу. Поряд із цим використано традиційні методи, – історичний, теоретичний, текстологічний, описово-аналітичний, порівняльний, музикознавчий, які уможливили виявлення впливу даного циклу на формування професійних навичок і репертуарної політики співака. Наукова новизна полягає у виявленні композиційних, інтонаційно-гармонічних, фактурних особливостей пісень циклу, що дало можливість пересвідчитися в особливому вокальному письмі композитора, основними ознаками якого стали: дбайливе ставлення до поетичного тексту, психологізм, особлива роль фортепіанної фактури акомпанементу у створенні образу. Зазначимо, що «Dihcterliebe» op. 48 Р. Шумана на вірші Г. Гейне є в репертуарі автора статті як мовою оригіналу (німецькою), так і в перекладі на українську Д. Ревуцького (№№ 7 та 11) та власному – на літературну китайську(путунхуа), що здійснено вперше в історії музичного життя Піднебесної. Висновки. Концертний та вокально-педагогічний репертуар є рушійною силою до формування справжнього фахівця галузі культури та мистецтва, водночас він відіграє неоціненну роль для сучасного слухача. Зокрема, беручи у свій репертуар вокальний цикл «Dihcterliebe» op. 48 Р. Шумана на вірші Г. Гейне, музика якого звучить перш за все як спосіб духовного піднесення і просвітлення, вокаліст зможе передати образ закоханої людини на психологічному рівні, пробуджуючи слухача до переживань та співпереживань. Головним є те, що на кожній фазі свого фахового розвитку співак, спираючись на власний досвід, буде передавати головний образ твору – кохання – різноманітно та багатогранно.

Посилання

Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник (з грифом МОН України) 3-тє вид. Київ : Видавець Бихун В. Ю., 2017. 218 с.

Бабенко В. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін та педагогічний репертуар». Дніпро : Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки, 2019. 30 с.

Бучок Л., Каралюс М., Ярко М. Жанрово-стильова спеціалізаціясолоспівуутворчості М. В. Лисенка. FineArtandCultureStudies. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2022. Вип. 1. С. 10–18.

Ганзбург Г. І. Театралізація камерних жанрів у вокальній музиці Р. Шумана. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського / ред. упоряд. Л. В. Шаповалова. Харків, 2010. Вип. 28. С. 145–158.

Лянь Юаньмей. «Zwei Venetianische Lieder» Р. Шумана в традиції австро-німецької романтичної пісні. Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського / ред.- упоряд. К. В. Підпорінова. Харків : ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2019. Вип. XVIII. С. 73–88.

Макарова Е. В., Яковенко В. Г. Вокальний навчальний репертуар в контексті модернізаційних підходів. Наукові записки. Серія: педагогічні науки : збірник наукових статей. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 133. С. 154–158.

Петрикова О. П. Педагогічний репертуар у процесі формування національної самосвідомості майбутнього викладача вокалу. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 квітня 2016 року). Київ : Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. С. 115–121.

Полканов А. А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03. Музичне мистецтво / Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Одеса, 2021. 19 с.

Стахевич О. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: посібник. Вінниця : Нова Книга, 2013. 176 с.

Тарасюк Л. М. Принципи вибору репертуару для студентів-вокалістів. Sciences of Europe. (Praha, Czech Republic), № 88. Vol. 2. 2022. P. 13–15.

Хуторська А. Й. Композиторська інтерпретація поетичного тексту як художній переклад (на прикладі камерно-вокальної музики): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03. Музичне мистецтво / Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2009. 19 с.

Шьонгальс У. Множинність сучасних інтерпретацій пісні «Ich grolle nicht» з циклу Р. Шумана «Любов поета». Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. 2013. Вип. 27. С. 21–25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2013_27_5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Як цитувати

ЦЗЕЛЯН, Ч. (2023). «DIHCTERLIEBE» OP. 48 Р. ШУМАНА НА ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ У КОНЦЕРТНОМУ ТА ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РЕПЕРТУАРІ. Fine Art and Culture Studies, (3), 128–136. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-18

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО