РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-26

Ключові слова:

культура, креативні індустрії, концепція, сувенір, народні художні промисли, людський ресурс, еволюція.

Анотація

Сувенірна діяльність на території України має свою унікальну історію та специфіку, що сприяє розвитку культури і креативних індустрій. Кожен регіон країни має свої особливі риси, які майстри відтворюють у сувенірній продукції шляхом застосування унікальних ремесел та традицій. Оскільки сувенірна продукція є важливою складовою культурної спадщини та відображає національну ідентичність, історію й регіональні особливості, її створення та просування є основою для ефективної промоції країни. У зв’язку з цим актуалізується потреба у проведенні аналізу особливостей сувенірної продукції та її впливу на тенденції розвитку креативних індустрій України. Метою статті є наукове обґрунтування актуальних проблем дослідження регіональних особливостей сувенірної продукції як драйверів розвитку креативних індустрій, крізь призму історико-культурологічного підходу. Методологія дослідження заснована на комплексному аналізі особливостей сувенірної продукції як перспективної складової розвитку креативних індустрій; аналітичному, структурно-логічному та порівняльному методах, що забезпечили систематизацію основних класифікаційних підходів до сувенірної продукції в середовищі креативних індустрій, а також виокремлення функціональної ролі та креативних практик для розвитку і популяризації сувенірної продукції України, крізь призму регіонального аспекту; методах теоретичного узагальнення, що використано для формування і обґрунтування висновків; історико-культурологічному підході, за допомогою якого виокремлено етапи розвитку сувенірної діяльності, а також виявлено особливості сувенірної продукції як джерела культурного розмаїття та самовираження українського народу у контексті розвитку діяльності креативних індустрій в Україні. Наукова новизна полягає у презентації результатів дослідження багатогранності сувенірної продукції через народні художні промисли як драйверів розвитку креативних індустрій в Україні. Висновки. У дослідженні доведено, що розвиток сувенірної продукції у середовищі креативних індустрій сприяє збереженню і передачі цінностей, традицій та історії наступним поколінням; розвиває можливості для активного співробітництва між майстрами та забезпечує кроссекторальну взаємодію креативних секторів; зміцнює роль України у міжнародному культурному діалозі та обміні; привертає увагу туристів, а також забезпечує покращення розуміння і впізнаваності України серед міжнародної аудиторії.

Посилання

Словник української мови: в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970–1980). Т. 9, 1978. 818.

Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 2008. 264.

Гаврилюк А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 428 с.

Деякі питання реалізації Закону України «Про народні художні промисли». Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня. 2002 р. № 283. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2002-%D0%BF#Text (дата звернення 31.04. 2023)

Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник. Київ : [ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України]. 2016. 546.

Концепція Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних промислів на 2024–2027 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1677-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1677-2021-%D1%80#Text (дата звернення 4.05.2023)

Косміна О. Ю. Етнографічні регіони України. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ. Наукова думка, 2005. Т. 3: Е-Й. 672.

Мануфактура Коза Дереза: офіційний сайт. (2023). URL: https://kozadereza.ua (дата звернення 5.05.2023)

Медвідь Л. І. Роль сувенірної продукції в презентації та популяризації туристичного регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2017. №7. 203–209.

Орлова М. Л. Українські автентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація. Географія та туризм. 2014. Вип. 31. 62–75. 11. Пахолюк О. В. Особливості українського ринку сувенірної продукції та її класифікація. Товарознавчий вісник. 2015. Вип. 8. 90–96.

Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 р, № 2547-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2547-14#Text (дата звернення 31.04. 2023)

Ремесла України. Ukraїner: офіційний сайт. (2020). URL: https://ukrainer.net/remesla-ukrainy (дата звернення 5.05.2023)

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ. 1974. С. 643.

Український сувенір. Український інститут: офіційний сайт. URL: https://ui.org.ua/sectors/projects/ ukrainian-souvenir-representation-of-ukraine (дата звернення 5.05.2023)

Уряд схвалив концепцію програми розвитку народних художніх промислів. Укрінформ: офіційна сторінка. (15 грудня 2021). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369820-urad-shvaliv-koncepciu-programi-rozvitkunarodnih- hudoznih-promisliv.html (дата звернення 4.05.2023)

Художні промисли в сучасній Україні як складова української культури. (20 жовтня 2010). Освіта. Культура. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11248/ (дата звернення 4.05.2023)

Чорнощоков А. Є., Бабенко О. О., Батієвська Т. В., Дігтяр Н. М., Кушніренко О. М., Мохірєва Ю. А. & Саєнко Т. В.Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Монографія. Полтава. 2019. 272

Шейко В. М., Тишевська В. М. Історія української культури : навчальний посібник. В. М. Шейко (Наук. ред.). Київ: Кондор, 2006. 264.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Як цитувати

ПЛЕЦАН, Х. (2023). РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Fine Art and Culture Studies, (3), 191–203. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-26

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ