ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТІВ ДІАСПОРИ США (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-7

Ключові слова:

українське зарубіжжя, фортепіанна творчість, українські композитори, виконавська діяльність, репертуар, концертуючі піаністи.

Анотація

У розлогій палітрі концертного репертуару піаністів північноамериканської діаспори другої половини ХХ ст. вагоме місце посідають твори українських композиторів, про що свідчать збережені численні програми за участі провідних українських митців діаспори. Завдяки своїй плідній праці вони ввійшли до когорти пропагандистів українського музичного мистецтва в полікультурному просторі. Зосередившись на гострій потребі збереження та відтворення національної культурної спадщини, українські піаністи прагнули познайомити світ з музичними надбаннями рідного народу, що найкраще вдавалося шляхом організації різноманітних мистецьких заходів та певною мірою сприяло входженню української культури у світовий мистецький простір. Безперечно, що виконавський арсенал для експонування цих творів на концертній естраді вимагав доволі високого рівня технічної підготовки, що виявлявся у ґрунтовній освіті та багатій концертно-виконавській практиці українських піаністів, завдяки чому їм найкраще вдавалося передати задум того чи іншого композитора. Такими майстерними інтерпретаторами у діаспорі були Микола Полевський, Борис Максимович, Роман Савицький, Дарія Гординська-Каранович, Вадим Кіпа, Таїсія Богданська, Євген Маслюк, Тома Гриньків, Роман Рудницький, Марія Цісик, Юліана Осінчук, Лариса Крупа, Ірина Пелех-Зварич, Ірина Кондра, Богдан Перфецький, Любомир Горницький, Христина Чвартацька, Марта Цибик, Клавдія Гоца, Богдан Сперкач, Оксана Луцишин та багато інших піаністів-виконавців, на прикладі мистецтва яких можемо аналізувати всю палітру творчого життя у діаспорі, а головно концертні виступи та особливості підібраного ними українського репертуару.

Посилання

[В. Н.] Українська громада Шикага вшанувала пам’ять Т. Шевченка. Свобода. 1958. Ч. 53. 20 березня. С. 1.

Барвінський В. З музики. Успіх молодих українських музиків у Празі. Діло. 1928. Ч. 181. 15 серпня. С. 4.

Богданська Т. Ірина Пелех виконувала твори українських композиторів. Свобода. 1972. Ч. 68. 13 квітня. С. 3.

Богданська Т. Піяніст Тома Гриньків виступить з індивідуальним концертом в Нюарку. Свобода. 1976. Ч. 46. 11 березня. С. 1.

В Нью-Йорку відбудеться прем’єра «Української сюїти» Ю. Фіяли. Свобода. 1985. Ч. 219. 15 листопада. С. 1.

Витвицький В. Майстри української музики. Свобода. 1960. Ч. 177. 15 вересня. С. 3.

Гординська-Каранович Д. Концерт в Сітон Голл університеті. Свобода. 1986. Ч. 11. 17 січня. С. 2.

Гординська-Каранович Д. Платівка Таїси Богданської. Свобода. 1983. Ч. 30. 16 лютого. С. 2, 7.

Гуральник Н. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти. Монографія. Київ : НПУ, 2007. 460 с.

Житкевич А. Про радості і болі Марії Цісик. Міст-online. 2013. URL: https://meest-online.com/culture/proradoschi- ta-boli-mariji-tsisyk/

Кашкадамова Н. Артистка з роду Гординських. Фортеп’янне мистецтво у Львові: Статті. Рецензії. Матері- али. Тернопіль : СМП «Астон», 2001. С. 165–177.

Київ Музик Фест. Епоха в історії. Програми. 1992. URL: http://kmf.karabits.com/program/1992.html

Коленська Л. А. Добрянський інформує про серію концертів українських композиторів. Свобода. 1980. Ч. 247. 25 листопада. С. 1, 4.

Колодій І. Роман Рудницький дає серію концертів у Ню Йоруку і Филаделфії. Свобода. 1958. Ч. 247. 24 грудня. С. 5.

Колодій С. Проф. д-р Микола Полевський (У 10-річчя смерти піаніста і педагога). Свобода. 1979. Ч. 157. 14 липня. С. 2, 3.

Концерт поліфонічних творів українських композиторів у Філядельфії. Свобода. 1972. Ч. 204. 3 листопада. С. 4.

Концерт скрипкової музики. Свобода. 1971. Ч. 17. 27 січня. С. 7.

Лабанців-Попко З. Савицький Роман. Сто піаністів Галичини. Львів : Наукове товариство імені Шевченка. 2008. 223 с.

Лисенко І. Кіпа Вадим Веремійович. Енциклопедія історії України. 2007. URL: http://resource.history.org.ua/ cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S& S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kipa_V

Лисенко І. Максимович Борис. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60938

Марків Б. Ансамбль «Нова» – В. Барвінському. Свобода. 1988. Ч. 223. 23 листопада. С. 2, 7.

Німилович О., Добрянська С. Українська піаністка Таїса Богданська зі США: концертно-виконавська діяльність. Молодь і Ринок. 2020. № 1 (180). С. 145–153.

Савицький Р.-мол. Джерела і технологія записів. Дарія Гординська-Каранович: в пошані Артистки: програма компакт-диску. УМІА (США), 2002.

Соневицький І. Концерт Ю. Осінчук в Ню Йорку. Свобода. 1966. Ч. 241. 29 грудня. С. 8.

Українські композиції заслуговують на місце в світовій музичній літературі. Твердження американської критики після виступу проф. Савицького у Филадельфії. Свобода. 1950. Ч. 51. 4 березня. С. 1.

Фіцилович В. Лунає пісня в Гантері. Свобода. 1982. Ч. 190. 7 жовтня. С. 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Як цитувати

ОСМАЧКО, Ю. (2022). ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТІВ ДІАСПОРИ США (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.). Fine Art and Culture Studies, (2), 48-56. https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-7

Номер

Розділ

Статті