ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН ОРГАНІЗАЦІЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНТЕР’ЄРУ Ц. ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО, С. УГЕРСЬКЕ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-9

Ключові слова:

дизайн-проєкт, стінописи, іконостас, історичні аналоги, орнаментика, різьба, іконостас, стінопис, трансформація, сакральний інтер’єр.

Анотація

Висвітлено роль та образно-естетичну функцію інтеграції сучасних настінних розписів в комплексній дизайн- концеції опорядження богословської інфраструктури історичних інтер’єрів храмів. Окреслено основні методи, засоби та особливості застосування сучасних стінописів для формування предметно-просторового дизайну на прикладі церкви Воскресіння Господнього с. Угерське (Яблунівка) на Львівщині, арх. О. Лопушанський, Т. Обмінський, 1910–1913 рр. Мета – окреслити основні напрямки, методики та підходи застосування сучасних предметно-просторових дизайн-пропозицій для трансформації історичного інтер’єру. Предмет дослідження – проектні розробки та виконання стінописів у 2006–2008 рр. для оновлення та опорядження інтер’єру визначеного історичного сакрального об’єкту архітектури. Методологічна основа статті сформована на історичному та системному принципі, із застосуванням методів аналізу, статистики, порівняння та узагальнення. З’ясовано, що для формування успішної адаптації сучасного проєкту в контексті існуючих елементів історичного сакрального простору, необхідно ще на етапі передроєктного аналізу окреслити принципи, підходи, концептуальне структурування збережених або архівних автентичних архетипів, щоб сформувати авторський прототип-відповідник сучасним тенденціям. Актуальність статті зумовлена репрезентацією нових принципів та підходів в проєктуванні функціональних просторів із застосуванням інтерпретації та трансформації історичних аналогів, зокрема етнокультурних і присутніх авторських мистецьких артефактів, які дедалі частіше стають пріоритетними в альтернативному, «нішовому» сегменті ідентифікації дизайну предметно-просторового сакрального середовища. Новизна полягає у введенні теоретичних науково-методичних напрацювань у дизайнерську проєктну практику для напрямку 022 «Дизайн», зокрема у такому актуальному сегменті сакрального предметно-просторового дизайну.

Посилання

Боднар О. Я. Церковна архітектура на порозі нового століття. Народознавчі зошити, 2003. Вип. 1–2. С. 246–248.

Боднар О. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві. 2005. Львів : Укр.-технології. 232 с.

Боднар О. Я. Проблеми розвитку сучасної української церковної архітектури. Народознавчі зошити. 2000. Вип. 4. С. 747–751.

Вандюк Й., Лемик М. Розписи у Святоуспенській Унівській Лаврі. 2010. Львів : Свічадо. 72 с.

Герій О., Туркевич-Клімашевський А., Кодлубай І., Нога О. Українське церковне мистецтво. Західний регіон, 1880–1920 рр. Т. І. 2012. Львів : Українські технології. 251 с.

Гнідець Р. Традиці і сучасність у церковній архітектурі Львова. Записки наукового товариства ім. Шевченка. 2008. Т. ССLV. С. 299–312.

Лабінська К. Маємо підняти нашу роботу на такий рівень, щоб вона увійшла у спадщину світового мистецтва – іконописець Олексій Чередніченко [Електронний ресурс]. 01.04.2013, 08:33. Релігійно-інформаційна служба України. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/kaleidoscope/51798/ (Останній вхід: 22.01.2021).

Радомська В. Р. Використання принципів співрозмірності і масштабу у композиційній цілісності стінопису сакрального інтер’єру. International scientific and practical conference “Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects”. Venice. 2020. P. 172–175.

Радомська В. Р. Фактури в архітектурній поліхромії як чинник формоутворення інтер’єрного середовища. Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 29. Т. 5. С. 176–186.

Радомська В. Р. Фрактальна геометрія в структурі стінописів інтер’єрного простору (на прикладі поліхромій Модеста Сосенка). Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30.Т. І. С. 212–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Як цитувати

РАДОМСЬКА, В. (2022). ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН ОРГАНІЗАЦІЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНТЕР’ЄРУ Ц. ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО, С. УГЕРСЬКЕ. Fine Art and Culture Studies, (2), 65-71. https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-9

Номер

Розділ

Статті