СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ АРТИСТИЧНОГО ІМІДЖУ ФРЕНКА СІНАТРИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІМІДЖЕЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-10

Ключові слова:

Френк Сінатра, стиль, артистичний імідж, атракція, фасцинація, техніка самопрезентації.

Анотація

Мета роботи. Мета дослідження – визначити стильові ознаки артистичного іміджу Френсіса Альберта (Френка) Сінатри в контексті сучасної іміджелогії. Актуальність дослідження обумовлена протиріччям між колосальним масштабом мистецької особистості Ф. Сінатри, значним внеском артиста до розвитку музичного мистецтва ХХ ст. та відсутністю в українській музикології досліджень, присвячених його творчості. Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових та спеціальних музикознавчих методів, зокрема методу стильового аналізу. Зазначений методологічний підхід дозволяє визначити стильові ознаки артистичного іміджу Ф. Сінатри в контексті сучасної іміджелогії. Наукову новизну дослідження визначає наукова реконструкція артистичного іміджу Ф. Сінатри в дзеркалі сучасної іміджелогії, що полягає в уточненні, систематизації та розкритті змістовно-стильових ознак артистичного іміджу співака. Висновки. Артистичний імідж Ф. Сінатри є потужною складовою загального образу митця, який дозволив йому стати «іконою стилю» й улюбленцем мільйонів шанувальників. З позицій сучасної іміджелогії, невід’ємними складовими побудови артистичного іміджу є ефекти фасцинації і атракції. Саме атракція і фасцинація, якими майстерно володів Ф. Сінатра, стали важливими передумовами створення його артистичного іміджу та унікальної формули мистецького успіху. Пріоритетне значення у забезпеченні ефективного функціонування фасцинації і атракції має рівень володіння особою, імідж якої створюється, особливою «технікою самопрезентації». Саме цією технікою із виключною майстерністю користувався Ф. Сінатра, імідж якого значною мірою базувався на вмінні якнайкраще «подати себе» публіці. Суттєвим фактором створення артистичного іміджу співака був також стиль одягу, який, за словами самого митця, найяскравіше відображав його емоційний стан.

Посилання

Бойчук Е. Фрэнк Синатра: правила стиля + лучшие фото : статья, 2018. URL: https://brammels.com/stars/ frank-sinatra/

Нёхофф Э. История Френка : Copyright Librairie Arthème Fayard, 2003. Пер. С. Нечаев, 2005. URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=67810

Макарова А. Сценический образ эстрадного певца. URL: https://artanastasia.com.ua/stati/ctsenicheskij-obrazestradnogo- pevtsa

Макшанцева И. М. Имидж как основной фактор популярности эстрадного певца. Луганськ: Соціум. Наука. Культурa. Мистецтво, 2007. URL: http://intkonf.org/makshantseva-i-m-imidzh-kak-osnovnoy-faktor-populyarnostiestradnogo- pevtsa/

Матеюк О. А. Успішність особистості: сутність та зміст феномену. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012. 11 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_4_31

Почепцов Г. Г. Имиджелогия. Киев : Ваклер, 2001. 698 с. URL: https://studfiles.net/preview/6020515/

Тараборелли Рэндалл. Я сделал все по-своему. Биография великого человека. Издательство «Эксмо», 2015. 79 с.

Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. Москва : «Культура и спорт», 1994. 319 с.

Шоткин Ю. Мезуза Френка Синатры, 2015. URL: http://evreimir.com/109550/mezuza-frenka-sinatry/

Meyer Gerald. Frank Sinatra: The Popular Front and an American Icon. Science & Society. Vol. 66, No. 3. 2002. P. 311–335.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Як цитувати

ЧЕРНОВА, Р. (2022). СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ АРТИСТИЧНОГО ІМІДЖУ ФРЕНКА СІНАТРИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІМІДЖЕЛОГІЇ. Fine Art and Culture Studies, (2), 72-77. https://doi.org/10.32782/facs-2022-2-10

Номер

Розділ

Статті