КІБЕРПРОСТІР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНУ МОЛОДЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.1.4

Ключові слова:

кіберпростір, віртуальний простір, цифровий простір, Інтернет, соціальні мережі, комуні- кація, молодь

Анотація

У цій статті розглядається питання можливого як позитивного, так і негативного впливу кіберпростору на особистість, свідомість та життєдіяльність сучасної молодої людини, визначається поняття цифрового про- стору та індивіда, який постійно користується та перебуває у ньому, соціальних мереж, що є середовищем спіл- кування, самопрезентації та реалізації для молоді та забезпечують правом виступати, бути учасником диску- сій та обговорень, знаходити однодумців, опонентів та близьких за інтересами, цілями та пріоритетами груп, навчального процесу, що є є своєрідною окремою системою неформальної освіти та просвітництва, формат якого доступний для участі осіб, незалежно від стану їхнього здоров’я, місця знаходження чи достатку тощо. Окресле- но особливості комунікації у кіберпросторі, відтворення, поширення та зберігання практично необмеженої кількос- ті інформації та розваг, важливість уміння працювати з ними правильно та якісно, а також представлено мож- ливості численних способів самовираження, самовдосконалення та навчання для індивідів. Автор аналізує думку зарубіжних вчених щодо віртуального простору як посередника, який допомагає організовувати робочий та вільний час, сприяє розвитку та становленню особистості, формує належний рівень культури та розширює досвід кому- нікації, однак, він зауважує, що безперервне, безцільне та невміле використання інформаційних сайтів, постійне відвідування веб-форумів та невпинне користування соціальними мережами мають низку ризиків та подальших наслідків позитивного та негативного впливу кіберпростору на особистість молодої людини у сучасному світі.

Посилання

Белинская Е., Жичкина А. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. Москва : ЮНИТА-ДАНА, 2004. 165 с.

Богатырева А.А. Проблеми кіберсоціалізації сучасної молоді. Сучасні проблеми науки та освіти. 2015. № 2. С. 2. URL: https://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=122.

Богач О. Кіберпростір і перспектива соціалізації особистості старшокласників. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4586.

Гришина Т.А., Рибакова І.В. Соціально-психологічний вплив інтернету як засобу масової комунікації на формування нової інформаційної культури особистості в Україні. Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки». 2014. № 1/2 (36/37). С. 89–94.

Грінченко М.С. Розвиток соціальності студентської молоді в умовах віртуального простору. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 41 (94). С. 507–516.

Демчук В.М. Виховання у студентської молоді культури користування кіберпростором. Актуальні задачі і досягнення у галузі кібербезпеки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кропивницький, 2016–2017 рр.

Інформаційна культура. URL: https://stud.com.ua/62396/menedzhment/ informatsiyna_kultura.

Малєєва Н.С. Залежність від соціальних мереж як соціально-психологічний феномен. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Психологія». 2015. Вип. 3 (37), Ч. 1. С. 62–70.

Первушина В.Н., Савушкин Л.М., Хуторной С.Н. Особенности коммуникации в киберпространстве. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/ phylosophy/2017/01/2017-01-05.

Плешаков В.А. О социальном воспитании в контексте киберсоциализации человека. Вопросы воспитания. 2010. № 4 (5). С. 89–98.

Посохова В. Особливості життєвого планування інтернет залежної молоді. Психологічні перспективи. 2004. Вип. 6. С. 150–157.

Турецька Х.І. Психологічні чинники інтернет залежності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологічна». 2012. № 2 (2). С. 95–104.

Шайкина Е.А. Социально-психологические причины появления психологической зависимости от киберпространства. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2010. № 1 (36). С. 87–90.

Що варто знати про залежність від комп’ютерних ігор. URL: https://suprun.doctor/zdorovya/shho-varto-znatipro-zalezhnist-vid-kompyuternix-igor.html?=page1487.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Як цитувати

ЗАБОЛОЦЬКИЙ, Т. (2021). КІБЕРПРОСТІР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНУ МОЛОДЬ. Ввічливість. Humanitas, (1), 22–27. https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.1.4

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ