Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Мирончук Галина Леонідівна, доктор фізико-математичних наук, професор, директор навчально-наукового фізико-технологічного інституту, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: myronchuk@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9088-3825
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36245422900
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/657383

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Галян Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри eкспериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: halian@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0066-7174
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35422525700
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2345665

Головацький Володимир Анатолійович, доктор фізико-математичних наук професор, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
E-mail: holovatskyi@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5573-2562
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507899727
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1513179

Голодюк Лариса Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної діяльності, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
E-mail: holodiuk.physics@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5064-0968
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209687238
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42950823

Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
E-mail: zabolotnyi.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7866-6000
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215220929&eid=2-s2.0-85080135304
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/20296338

Кажукаускас Вайдотас, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник групи дослідження фотоелектричних явищ, Інститут фотоніки та нанотехнологій, Вільнюський університет, м. Вільнюс, Литовська Республіка
E-mail: kazukauska@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1198-5373
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003516217
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/264033

Кевшин Андрій Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового фізико-технологічного інституту, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: kevshyn@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3581-8852
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35422272900
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3061727

Озга Катаржина, доктор наук, професор, Ченстоховський політехнічний університет, м. Ченстохова, Республіка Польща
E-mail: ozga@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4936-2278
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8403262900
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/369223

Пясецький Міхал Войцех, доктор наук, професор, завідувач кафедри, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстоховій, м. Ченстохова, Республіка Польща
E-mail: piasecki@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1040-8811
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200921615

Рудиш Мирон Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри загальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка
E-mail: rudysh@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4936-2278
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55858314300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29262607

Савош Валентин Олексійович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
E-mail: savosh.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9499-885X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222989556
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42942081

Сахнюк Василь Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедрою теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: sakhniuk@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9225-7473
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13405019700
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/7688796

Сільвейстр Анатолій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
E-mail: silveistr.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3633-3910
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219090353
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44802364

Сосницька Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
E-mail: sosnytska.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6329-768X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217024700

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
E-mail: tryfonova.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209734506
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32375435

Хижун Олег Юліанович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу cпектроскопії поверхні новітніх матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України
E-mail: khyzhun@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2403-8607
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701858609
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35808474

Шигорін Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: shyhorin@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2396-8041
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36024496600
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/6409534

Юхимчук Володимир Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
E-mail: yukhymchuk@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5218-9154
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56531773800
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/531154

Яцюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій і математики, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: yatsiuk.ed@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8369-6060
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221874892
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/12882406