Головна

Назва видання: Фізика та освітні технології.

Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24970-14910Р від 30.08.2021 року.

ISSN: 2786-5444 (print), 2786-5452 (online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3); Наказ МОН України № 530 від 06 червня 2022 року (додаток 2).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальності: 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями); 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі середньої та професійної освіти (за предметними спеціальностями).