ВПЛИВ СПОСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУНА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕЖИВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Копчинська

DOI:

https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.3

Ключові слова:

самоактуалізація, самореалізація, саморозвиток, життєвий простір, життєва криза, особистість, особистісне зростання, внутрішній потенціал, продуктивна стратегія подолання життєвої кризи.

Анотація

У статті розкрито категорії «самоактуалізація», «життєвий простір особистості» та виокремлені їх основні характеристики. Окреслено властивості та виявлені складники психологічного простору. Узагальнено теоретичні дослідження щодо способів подолання життєвої кризи. Виявлені особливості впливу способу організації життєвого простору на самоактуалізацію особистості в умовах життєвої кризи. З’ясовано, що, залежно від характерної для кожної людини стратегії розв’язання кризової ситуації, яка формується впродовж її життя, існують різні способи переструктурування життєвого простору. Розкрито особливості прагнення до самоактуалізації внутрішньо переміщених жінок. Представлено динаміку особистісних змін людини, які відбуваються під час переживання життєвої кризи, та об’єктивовано сутність особистісного розвитку людини в контексті життєвої кризи. Доведено, що участь у тренінговій роботі сприяє відпрацюванню важливих навичок, необхідних для розкриття особистісного потенціалу учасників дослідження. Зокрема, під час арт-терапевтичних занять відбувається символічне переструктурування життєвого простору, зменшується напруга, поступово стабілізується емоційний стан та зникає почуття безпорадності, невизначеності і неконтрольованості ситуації. Життєвий простір стає більш чітким та реальним. Розроблені нами тренінгові заняття дають змогу подивитися на пережиті травми під “іншим” кутом, створити їм нову інтерпретацію. Оновлений після пережитої життєвої кризи досвід сприяє розвитку творчості, креативного потенціалу, пошуку можливостей реалізації своїх життєвих цілей. Як результат, на тлі підвищення рівня автономії і свободи людини, зменшується потреба в підтвердженні навколишніми її ідеалізованого “Я”, в соціальному схваленні. Усе це підсилює саморозвиток і самоактуалізацію особистості та дозволяє їй конструювати власний життєвий простір.

Посилання

Булах І. С. Психологія життєвих криз особистості : навчальний посібник. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. 110 с.

Гасюк М. Б. Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки : автореф. дис. … к. психол. н. : 19.00.07. Івано-Франківськ, 2003. 20 с.

Гончаренко Ю. В. Вивчення життєвого простору особистості: філософсько-психологічний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2016. Вип. 1. С. 130–134.

Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Життєвий проєкт особистості: від теорії до практики : посібник. Київ : Освіта України, 2007. 212 с.

Життєві кризи особистості / М. В. Доній та інші. Київ : ІЗМН, 1998. 354 с.

Кабиш-Рибалка А. В. Психологічні фактори вибору стратегій проєктування життєвого шляху особистості. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 2. С. 45–49.

Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. Львів : Свічадо, 2007. 478 с.

Лушин П. В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги. Психологічне консультування і психотерапія. 2016. Т. 1. № 5. С. 33– 40.

Максименко С. Д. Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості. Педагогічний процес : теорія і практика : збірник наукових праць. Київ : ЕКМО, 2005. С. 343–361.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Юнг К. Г. Аналітична психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2022. 250 с.

Maslow A.H. The farther reaches of human nature. New York : Viking Press, 1971. 281 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-11

Як цитувати

Копчинська, О. О. (2024). ВПЛИВ СПОСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУНА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕЖИВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ. Психологічні студії, (4), 20–26. https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.3

Номер

Розділ

Статті