Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому журналі «Психологічні студії» № 2, 2024 необхідно не пізніше 28 червня 2024 року:

- Заповнити довідку про автора;

- На електронну адресу psychology@journals.vnu.volyn.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором підтвердження рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації (автори отримують електронною поштою реквізити для сплати публікаційного внеску).

Вартість публікації становить 900 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії. Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail psychology@journals.vnu.volyn.ua

Зразок оформлення назви електронних файлів:

Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2024 р.