Приклад оформлення

УДК 159.9:316.47 (072)

 

Сучасні психотерапевтичні підходи у роботі з сімейною кризою

 

Дучимінська Тамара Іванівна,

кандидат психологічних наук, доцент,

декан факультету психології

Волинського національного університету імені Лесі Українки

https://orcid.org/ 0000-0000-0000-0000

 

Анотація українською мовою (мовою статті) не менше 1800 друкованих знаків кожна.

Ключові слова: молоде подружжя, життєвий цикл сім’ї, подружня криза, психологічні захисні механізми, долаючі стратегії, подружня психологія.

 

Duchiminska Tamara. Modern psychotherapeutic approaches in dealing with family crisis

Анотація англійською мовою не менше 1800 друкованих знаків кожна.

Key words: young spouses, life cycle of a family, marital crisis, psychological protective mechanisms, overcoming strategies, marital psychology.

* Якщо стаття не українською і не англійською мовами, то першою подається анотація мовою статті, потім – українською та англійською мовами.

 

Основний текст статті з такими структурними елементами:

Постановка проблеми.

Метою дослідження є аналіз психологічної проблеми подолання кризи сім’ї, проведення психодіагностики сімейної кризи та адекватної психотерапевтичної допомоги молодій сім’ї в умовах кризової ситуації.

Результати дослідження.

Аналіз результатів дослідження.

Висновки.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Федоренко Р. П. Психологія молодої сім’ї і сімейна криза : монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 168 с.

2. Kiley D. Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy ne dojrzewajacych mezczyznach. Warszawa: J. Santorski & Co., 1993. 217 p.

 

REFERENCES:

1. Fedorenko R. P. (2007). Psykholohiia molodoi simi i simeina kryza [Psychology of a young family and family crisis]: monohrafiia. Lutsk : RVV «Vezha» Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 168 p. [in Ukrainian]

2. Kiley D. (1993). Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy ne dojrzewajacych mezczyznach. Warszawa: J. Santorski & Co., 217 p. [in Polish]