ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ СТРЕСОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Олена Віталіївна Петяк
  • Віктор Станіславович Козельський

DOI:

https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.9

Ключові слова:

ідентичність, підлітки, психологічне консультування, рефлексія, саморегуляція.

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей рефлексивного психологічного консультування підлітків в сучасних умовах стресогенного середовища. Поняття «рефлексія» тлумачиться з двох позицій: як індивідуальна здатність до побудови когнітивних схем вищого порядку та як спосіб узагальнювати досвід та уявлення про психічне та якість свідомості. Проаналізовано зміст та значення ідентичності у підлітковому віці. Встановлено, що ідентичність як динамічна структура розвивається крізь кризи нелінійно і нерівномірно, прогресивно чи регресивно протягом усього життя людини. Кожного разу, коли виникають біологічні чи соціальні зміни в житті підлітка, необхідна інтегруюча робота Его і переструктурування елементів ідентичності. Оскільки підлітковий вік характеризується сильними фізичними та психофізіологічними змінами, психологам варто звертати особливу увагу на те, як іде формування всіх видів ідентичності підлітка. Визначено, що суттєвою проблемою для сучасного підлітка є адаптивне проживання кризи підліткового віку. Тому завдання психолога у рефлексивній консультації полягає в інтегруванні відповідей підлітка на питання, хто він такий, на що здатний, які його перспективи на майбутнє і як складеться його подальша доля, в цілісну картину його самосвідомості. Для підлітка потрібно знайти ту соціально значиму сферу, в якій він діятиме успішно, визначиться у значимих зразках для наслідування та навчиться відповідальності. Розглянуті також основні проблеми батьківського виховання та труднощів, що виникають на рівні сімейної взаємодії. У висновках вказані рекомендації застосовувати у психологічному консультуванні кейси, метафори у міфах і притчах, ігри, у яких необхідно організувати філософську, екзистенційну рефлексію. Наголошено на ціннісно-смисловій основі життя як пріоритетній у консультуванні, оскільки у підлітковому віці за допомогою організованої рефлексії необхідне формування правильного розуміння поняття «реальності».

Посилання

Алєксєєва Ю.А. Особливості психологічного консультування підлітків: тематичний план та робоча програма спецкурсу для спеціальностей «Соціальна педагогіка, практична психологія» та «Соціальна робота, практична психологія». Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. 31 с.

Близнюкова О.М., Мельничук І.Я. Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2019. № 1(48). С. 28–36.

Митник О.Я., Томаржевська І.В. Психологічне консультування: навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2016. 128 с.

Булах І.С., Бушай І.М., Кузьменко В.У. Консультативна психологія: підручник. Вінниця : Нілан, 2014. 484 c.

Боярин Л.В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. № 3. С. 55–61.

Опанасенко Л.А. Основи психологічного консультування: у схемах і таблицях. Миколаїв : Іліон, 2019. 134 с

Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка: монографія. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. С. 84–97.

Нерубаєва І.О., Павловський А.П., Шебардіна А.В. Найкращі практики роботи з підлітками : методичний посібник. Київ, 2020. 180 с.

Токарева Н.М., Шамне А.В., Макаренко Н.М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія. Кривий Ріг, 2014. 312 с.

Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс : навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-11

Як цитувати

Петяк, О. В., & Козельський, В. С. (2024). ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ СТРЕСОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологічні студії, (4), 65–71. https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.9

Номер

Розділ

Статті