ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ СУЧАСНОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-7

Ключові слова:

вокальна техніка, системний підхід, інновації, виконавство, вокальна педагогіка.

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання формування вокальної техніки здобувачів освіти в умовах сучасних інновацій вищої мистецької школи. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій у галузі вокальної педагогіки в контексті системного підходу. Метою статті є обґрунтування ролі системного підходу у формуванні вокальної техніки здобувачів освіти та розкриття нових можливостей для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі вокального мистецтва. Методологія статті базується на науковому дослідженні та аналізі літературних джерел, використанні аналітичного методу для огляду останніх досліджень і публікацій з галузі вокальної педагогіки та виконавства, зосереджуючись на системному підході. Аргументовано роль системного підходу у підготовці висококваліфікованих виконавців, а також виявлення нових перспектив, які він відкриває у сучасній музичній практиці. Наголошено на необхідності адаптації підходів та методик навчання вокалу для задоволення потреб сучасних аудиторій та вимог музичної індустрії. Обґрунтовано теоретичні аспекти системного підходу в контексті вокальної педагогіки. Розглянуто засади системного підходу, його принципи та методи. Виокремлено структурні компоненти системного підходу в формуванні вокальної техніки, такі як емотивно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-регулятивний. Підкреслено значення системного підходу у комплексному розвитку вокальної техніки та підвищенні професійного рівня майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтва. У висновках зазначено позитивні впливи системного підходу на процес формування вокальної техніки, зокрема підвищення якості художньо-виконавської майстерності здобувачів освіти в контексті інновацій сучасності. Також виділяються перспективи подальших досліджень в галузі вокальної педагогіки з використанням системного підходу.

Посилання

Ашихміна Н. В. Упровадження інноваційних технологій у вокальну підготовку майбутніх педагогів у галузі музичної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 9 (113). С. 309–321.

Бєдакова С. В. Інноваційні технології вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / The 2nd International scientific and practical conference «Progressive research in the modern world» (November 2–4, 2022) BoScience Publisher, Boston, USA. 2022. P. 226–233.

Бондарчук А. Я. Методика формування вокально-виконавських навичок студентів мистецьких спеціальностей засобами естрадної пісні. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. № 3 (132). С. 24–30.

Бондарчук А. Я., Мишук П. М. Інноваційні методи вокального навчання та їхня роль у формуванні виконавських навичок студента-вокаліста. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 71. 2019. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2019.71.06

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ : АПН України, 1995. 145 с.

Дрожжина Н. В. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика. Навчальний підручник для здобувачів ступеня магістра закладів вищої освіти культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичне мистецтво естради». Харків: Видавництво «Естет Принт», 2019. 336 с.

Овчаренко Н. А. Системний підхід у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2012. Вип. 37(1). С. 69–73.

Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник. Київ : КНУКІМ, 2006. 188 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. Київ : Міленіум, 2006. 344 с.

Фоломєєва Н.А. Опанування вокально-виконавських прийомів у класі естрадного співу: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. 60 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

ЗАРИЦЬКА, А., & КИРИЧЕНКО, І. (2023). ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ СУЧАСНОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Fine Art and Culture Studies, (3), 47–52. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-7

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають