КУЛЬТУРА ТА СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-28

Ключові слова:

культура, «людина культури», мистецька освіта, культуротворча особистість, творчість, інноваційна творча особистість, креативність.

Анотація

В статті досліджуються особливості вітчизняної мистецької освіти в контексті розвитку сучасної культури. Метою дослідження є осмислення мистецької освіти та виділення основних тенденцій її розвитку під впливом трансформаційних процесів в культурі. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні цивілізаційного та культурологічного підходів у розробці сучасної парадигми мистецької освіти. Наукова новизна роботи полягає у визначення традиційних та новітніх тенденцій у сфері мистецької освіти та перспектив її подальшого формування в Україні. Дається визначення мистецької освіти, виділені основні традиційні орієнтири мистецької освіти, а саме розвиток творчої особистості, ціннісні орієнтації, естетичне виховання. У роботі окреслюються нові напрямки мистецької освіти, які актуалізуються через трансформаційні процеси, а саме: зміну освітньої парадигми, реформування вітчизняної освіти, інтеграцію у світовий простір, тощо. Основною тенденцією сучасної мистецької освіти вбачається розвиток інноваційної творчої особистості, яка наділена креативністю, духовним багатством, з глибоким внутрішнім світом, зі сформованою національною свідомістю й почуттям патріотизму, власної гідності, мобільної в адаптації й гнучкому орієнтуванні в суперечливих глобалізаційних світових процесах. Зроблено висновок, що нова концепція вітчизняної мистецької освіти має здійснювати навчально-виховну діяльність в інтелектуальному та загальнокультурному напрямах, виступати каналом трансляції спадкоємних форм і чинником розвитку інновацій культури, ґрунтуватись на зміцненні органічного зв’язку навчання з витоками національної культури, європейськими та світовими традиціями, досягненнями вітчизняного й світового мистецтва.

Посилання

Берегова О. М. Культура та комунікація: дискурс культуротворення в Україні в XXI столітті. Київ: Інститут культурології АМУ, 2009. 184 с.

Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи: монографія. Київ: Інститут культурології АМУ, 2008. 199 с.

Комаровська О. А. Запити мистецької освіти майбутнього: до проблеми рефлексії дефінітивного поля. 2016. URL: https://zbirnyk.ipv.org.ua/ua/arkhiv-vipuskiv/product/view/13/315 (дата звернення: 25.05. 2023)

Кремень В. Г. Людина як суб’єкт творчої діяльності: інноваційний аспект. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 9-10. С. 6–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_9-10_3 (дата звернення: 17.06. 2023)

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька. Київ, 2002. 270 с.

Рудницька О. П. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / за ред. О. В. Михайличенко. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. 255 с.

Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти: монографія. Чернівці: Зелена Буковина, 2008. 440 с.

Шульгіна В. Д., Рябінко С. Н. Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. 2017. № 1. C. 74–86.

Цимбалюк Н. М. Інтеграція культурно-мистецькогої освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрямки розвитку. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2013. № 4 (21), С. 25–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Як цитувати

УВАРОВА, Т. (2023). КУЛЬТУРА ТА СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Fine Art and Culture Studies, (3), 213–220. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-28

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ