КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ОДЕСА ДІОКСИДОМ АЗОТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-12

Ключові слова:

забруднення, атмосферне повітря, прогнозування, предиктор

Анотація

Якість атмосферного повітря є основною складовою, яка впливає на стан здоров’я населення. Для м. Одеса якість атмосферного повітря є важливою складовою, оскільки місто є одним з рекреаційних і курортних центрів України. Поряд з цим Одеса – промислове місто зі значною кількістю автотранспорту, а також вантажоперевезень через наявність на території міста морського порту. З метою зменшення рівня забруднення атмосферного повітря в регіонах України здійснюється ряд заходів на основі даних моніторингу. Одним з таких заходів є прогнозування забруднення з метою попередження високих рівнів концентрацій окремих забруднюючих речовин. Розробка прогностичної схеми забруднення атмосферного басейну міста може дозволити превентивно реагувати на погіршення якості атмосферного повітря. В цілому питання розробки ефективних схем прогнозу забруднення повітряного басейну є важливою і актуальною задачею для м. Одеса. Метою роботи є дослідження практичного використання методу короткострокового прогнозу рівня забруднення атмосферного повітря на незалежному матеріалі різних років. Прогностична схема була побудована для прогнозування забруднення повітряного басейну м. Одеса діоксидом азоту в літній період. Як прогнозована величина використана середня за добу і по місту нормована концентрація кожної домішки Q, яка являє собою відношення абсолютної концентрації до середньосезонної концентрації домішки. В цілому було складено 108 прогнозів. Для перевірки справджуваності прогнозів були побудовані графіки динаміки фактичних та прогностичних значень рівня забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту. При цьому відзначено узгодженість фактичних і прогностичних показників за період дослідження. Отримані результати свідчать про те, що обрані предиктори добре описують процес забруднення атмосфери м. Одеса у літній період. Зазначена прогностична схема може бути рекомендована для впровадження для оперативного прогнозування забруднення атмосфери міста діоксидом азоту.

Посилання

Кіптенко Є.М., Козленко Т.В., Надточій Л.М. Методика короткострокового прогнозу рівнів забруднення атмосферного повітря з урахуванням метеорологічних умов для міста Маріуполь. Часопис картографії. 2019. № 20. С. 84–99. URL: http://maptimes.inf.ua/CH_20/ Ch20_Article6_Prognosis-of-air-pollution-level.html (дата звернення: 19.02.2022).

Тимошенко Л.В., Ус О.М. Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті. Економічний вісник. 2016. № 1. С. 156–168.

Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Прогнозування рівнів високого забруднення атмосферного повітря у містах України. Наукові праці УкрНДГМІ. 2002. Вип. 250. URL: https://uhmi.org.ua/pub/np/250/24_Kiptenko.pdf (дата звернення: 19.02.2022).

Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Вплив метеорологічних умов забруднення повітря у промислових містах України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2007. № 13. С. 208–216.

Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси. Звіт про НДР. № ДР 0113U007881. Одеса: ОДЕКУ, 2017. URL: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2159/1/Zvit_K_Ivus_0113U007881_2017.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Чугай А.В., Сердега І.Л. Оцінка метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери міст Одеса та Миколаїв. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. 2018. № 1 (21). С. 76–82.

Deutscher Wetterdiest. Електронний ресурс: URL: http://www1.wetter3.de/ Archiv/archiv_dwd.html (дата звернення: 06.11.2020).

КД 52.9.4.01–09. Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря в містах України. Київ: Державна гідрометеорологічна служба, 2010. 84 с.

Терземан В.В., Полетаєва Л.М. Порівняння двох прогностичних методів забруднення атмосферного повітря міста Одеси діоксидом азоту у літній період. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник матеріалів. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 279–282.

Полетаєва Л.М., Терземан В.В. Короткостроковий прогноз забруднення атмосферного повітря міста Одеси діоксидом азоту у літній період 2013 та 2017 років. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції». Житомир: ДУ «Житомирська політехніка», 2021. С. 58–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

ЧУГАЙ, А., ПОЛЕТАЄВА, Л., & ТЕРЗЕМАН, В. (2022). КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ОДЕСА ДІОКСИДОМ АЗОТУ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 88-93. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають