Мета та завдання

Метою наукового журналу «Проблеми хімії та сталого розвитку» є висвітлення результатів досліджень у галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, а також актуальні теоретичні і практичні проблеми і дослідження в сфері екології та охорони навколишнього середовища.   

Науковий журнал «Проблеми хімії та сталого розвитку» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Основними завданнями наукового журналу є:

1. Публікація матеріалів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в таких галузях, як хімія та екологія. 
2. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних сфер знань, інформування широких кіл науковців і практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень.
3. Обмін науковими ідеями, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями у галузях хімії та екології. 
4. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів інноваційних досліджень з хімії та екології.