Головна

Назва видання: Проблеми хімії та сталого розвитку.

Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24806–14746Р від 27.04.2021 року.

ISSN: 2786-4669 (Print), 2786-4677 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4), Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: природничі науки, педагогічні науки.

Спеціальності: 101 – Екологія; 102 – Хімія; 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі хімії та екології.