Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Гулай Любомир Дмитрович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: hulai.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3495-5027
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004458695
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/31521046

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Анічкіна Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка
E-mail: anichkina.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4843-0707
Web of Science ResearcherID: D-1411-2016
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208511662

Бєдункова Ольга Олександрівна – доктор біологічних наук (03.00.16 – Екологія), доцент, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування
E-mail: biedunkova.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4356-4124
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193439260
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13102186

Боярин Марія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: boyaryn.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9822-5897
ResearcherID: HPG-0949-2023

Демянчук Михайло Ростиславович – доктор педагогічних наук, професор кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
E-mail: demianchuk.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8729-5144
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57484282000
Web of Science ResearcherID: CMI-2011-2022

Казакова Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
E-mail: kazakova.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-6747
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218569527

Калаур Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності, керівник Центру післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
E-mail: kalaur.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
Web of Science ResearcherID: DXI-7746-2022

Клименко Олександр Миколайович – доктор сільськогосподарських наук (03.00.16 – Екологія), професор, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування
E-mail: klymenko.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2047-8824
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/12462264

Когут Юрій Миколайович – кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: kohut.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7076-5549
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8601265700
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/4273090,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41632110

Лукащук Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, викладач з предметів хімія і біологія Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
E-mail: lukashchuk.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9177-7808
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57283621400
Web of Science ResearcherID: G-2791-2019

Марушко Лариса Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: marushko.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-6747
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24437444000
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/3989636

Марчук Олег Васильович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: marchuk.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5618-7156
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191781842
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/1870397

Олексеюк Іван Дмитрович – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: olekseiuk.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7206-4351
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005171547
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/134681

Піскач Людмила Василівна – кандидат хімічних наук, професор, професор кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: piskach.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3117-4006
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603765788
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/640539

Романишина Оксана Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та методики навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
E-mail: romanyshyna.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2887-5023
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208512814
Web of Science ResearcherID: I-7013-2018

Романюк Ярослав Євгенійович – PhD, керівник наукової групи Швейцарської федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій (EMPA) (Швейцарія)
E-mail: romaniuk.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0529-228X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603074500
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/360262

Салієва Леся Миколаївна – кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: saliieva.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1047-8652
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201367706
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/22257081,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41890583

Сливка Наталія Юріївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: slyvka.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3811-7138
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194680546
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/10088376,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41979203

Смітюх Олександр Вікторович – кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: smitiukh.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1632-5849
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192652541
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13126804

Сонько Сергій Петрович – доктор географічних наук (08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва
E-mail: sonko.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7080-9564
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/12446685

Стучинська Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
E-mail: stuchynska.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5583-899X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216488807
Web of Science ResearcherID: AAS-4168-2020

Тюріна Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ
E-mail: tiurina.chemistry@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219869800
Web of Science ResearcherID: GGW-4347-2022