УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ «ДИВОСВІТ»: З ДОСВІДУ УМАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.1.6

Ключові слова:

соціальна послуга, люди похилого віку, навчання впродовж життя, університет третього віку.

Анотація

Університет третього віку «Дивосвіт» – спільний проєкт Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини. Основною метою є реалізація принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей. Його завданням є надання освітніх послуг, залучення осіб літнього віку до активного суспільного життя, збереження їхнього фізичного, психічного та духовного здоров’я, вивчення історії рідного краю, інформаційних технологій тощо. При університеті діють: факультет «Історико-краєзнавчої освіти та організації відпочинку і туризму»; факультет «Гуманітарно-правової освіти»; факультет «Декоративно-прикладного мистецтва»; факультет «Народного співу»; факультет комп’ютерної грамотності. Надання такої освітньої послуги на рівні громади забезпечує: створення умов та сприяння всебічному розвитку людей похилого віку; реінтеграцію людей похилого віку в активне життя суспільства; надання допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, зокрема щодо процесу старіння та його особливостей; сучасних методів збереження здоров’я; набуття навичок самодопомоги; формування принципів здорового способу життя; основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці; формування та розвиток навичок використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних; потенціалу та можливостей волонтерської роботи; підвищення якості життя людей похилого віку завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень; формування практичних умінь і навичок; можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.

Посилання

The system of social services of Ukraine amidst transformation: modern trends and challenges : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 218 p. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/227

Баніт, О., & Гришко, В. В. (2021). Сучасний стан розвитку університетів третього віку в Україні . Імідж сучасного педагога, (2(197), 18–22. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/227797

Гришко, В. (2019). Діяльність університетів третього віку в республіці польща. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1(15), 146-155. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.146-155

Каркач А.В. Цифрова ресоціалізація літніх людей в умовах територіального центру соціального обслуговування. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2020. Вип. 3. С. 173-179.

Каркач Андрій, Кравченко Оксана, Семигіна Тетяна. Сучасні підходи до розуміння літніх людей як особливої соціальної групи. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Вип. 2 (9). С. 77-90.

Кравченко О.О., Кучер Г.М. До питання задоволення потреб населення у соціальних послугах (з досвіду міста Умань). East European Scientific Journal (Warshaw, Poland). 2019, part 5. S. 40–45. URL: https://eujournal.org/ index.php/esj/issue/archive/6

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення: 31.01.2023)

Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/ (дата звернення: 31.01.2023)

Офіційний сайт Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. URL: https:// umanupszn.gov.ua/ (дата звернення: 31.01.2023)

Про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 31.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-28

Як цитувати

КРАВЧЕНКО, О., & КУЧЕР, Г. (2023). УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ «ДИВОСВІТ»: З ДОСВІДУ УМАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Ввічливість. Humanitas, (1), 43–48. https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.1.6

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають