ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ ІНКЛЮЗІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.3.14

Ключові слова:

внутрішньо переміщена особа, переселенці, соціальна виплата, соціальне включення, соціальне забезпечення, фінансування, фінансова допомога, фінансова підтримка, фінансова самодостатність

Анотація

Стаття присвячена оцінці вітчизняного досвіду використання фінансових інструментів для забезпечення фінансової самодостатності внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та їх соціального включення. У статті визначено правові аспекти соціальної підтримки різних категорій вимушено внутрішньо переміщених осіб. Обґрунтовано необхідність та значення фінансування потреб їх соціального захисту, охарактеризовано види допомог залежно від джерел фінансування, окреслено проблеми та напрями розвитку цих процесів. Актуальність роботи зумовлена необхідністю наукового осмислення проблеми фінансового забезпечення заходів, спрямованих на соціальну інтеграцію осіб, уразливість яких зумовлена вимушеною втратою постійного місця проживання внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. Метою статті є обґрунтування особливостей використання фінансових інструментів для забезпечення соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні, виявлення проблем та окреслення напрямів розвитку цих процесів. У статті визначено правові аспекти соціального супроводу різних категорій внутрішньо переміщених осіб. Обґрунтовано необхідність і важливість фінансування потреб соціального захисту вимушених переселенців для їх інтеграції за новим місцем проживання в Україні. Охарактеризовано види допомоги залежно від джерел фінансування. Встановлено, що джерелами формування необхідних фінансових ресурсів для виконання програмних завдань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб є кошти державного та місцевих бюджетів, недержавна внутрішня допомога, кошти донорських міжнародних організацій та урядів країн. Проведено оцінку фінансування потреб соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та надання їм щомісячної адресної допомоги в Україні. Акцентовано увагу на значенні співпраці України з міжнародними донорами в контексті допомоги особам, які постраждали внаслідок бойових дій. Охарактеризовано види та умови надання матеріальної допомоги переселенцям за рахунок коштів міжнародних організацій. Викладено пропозиції щодо подальшого використання фінансових інструментів для забезпечення фінансової самодостатності внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Посилання

Держбюджет. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Derzhbyudzhet.html (дата звернення: 28.07.2022).

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.30.2022 р. № 332. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-п (дата звернення: 25.07.2022).

Дяченко А. В. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 3. С. 62–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_3_10

Зануда Анастасія. НБУ: війна – це об’єктивно дорого. ВВС News Україна. 14 липня 2022. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62155562 (дата звернення: 27.07.2022).

Кожен українець може отримати міжнародну допомогу – заступник міністра соцполітики. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/22059.html (дата звернення: 29.07.2022).

Кравченко М. В. Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2016. № 3. С. 83–90.

Кравченко О., Кулик М., Скочко М. Недержавні організації як суб’єкти соціального розвитку громад: досвід міжнародного благодійного фонду «Небайдужі». Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 1(6). С. 105–111. doi: https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(6).2021.234144

Лібанова Е., Позняк О., Цимбал О. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2(48). С. 37–57.

Міністр соцполітики Марина Лазебна: Для відновлення країни нам необхідні будуть програми соціальних інвестицій, інвестицій в людей. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/21826.html (дата звернення: 26.07.2022).

Нікітіна В. В. Соціальна вразливість внутрішньо переміщених осіб як підстава соціальної роботи з ними. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 2. С. 120–123. doi: 10.24144/2524-0609.2021.49.120-123

Ніконова Д. О. Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених осіб засобами громадських організації. Часопис економічних реформ. 2016. № 3. С. 75–80.

Новікова О. Ф., Панькова О. В. Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. Проблеми економіки. 2018. № 3. С. 217–225.

Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 р. № 298-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/298-2022-р (дата звернення: 26.07.2022).

Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 р. № 282-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2022-р (дата звернення: 26.07.2022).

Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2022 р. № 446-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2022-р (дата звернення: 26.07.2022).

Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07. 2022 р. № 572-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-2022-р (дата звернення: 26.07.2022).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022 : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 р. № 329 (втратила чинність на підставі Постанови КМ № 332 від 20.03.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2018-п (дата звернення: 25.07.2022).

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 807. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-п (дата звернення: 24.07.2022).

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14 (дата звернення: 24.07.2022).

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. №1706-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 24.07.2022).

Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03. 2022 р. № 204-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-р (дата звернення: 23.07.2022).

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 2022 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-п (дата звернення: 254.07.2022).

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11. 2014 р. № 637. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637-2014-п (дата звернення: 24.07.2022).

Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (втратила чинність на підставі Постанови КМ № 332 від 20.03.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п (дата звернення: 24.07.2022).

Про облік внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п (дата звернення: 24.07.2022).

Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.2022 р. № 457. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-2022-п (дата звернення: 26.07.2022).

Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 р. № 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2022-п (дата звернення: 29.07.2022).

Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 р. № 405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2022-п (дата звернення: 29.07.2022).

Про реалізацію спільного з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 р. № 487. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/487-2022-п (дата звернення: 29.07.2022).

Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 р. № 445. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2022-п (дата звернення: 29.07.2022).

Садова У. Я., Риндзак О. Т., Андрусишин Н. І. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3. С. 171–185. doi: 10.15407/dse2016.03.17

Смутчак З. В. Проблеми облаштування та зайнятості вимушено переміщених осіб. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 195–200.

Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх: розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення: узагальнений виклад / Міжнародна організація праці, Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт : МОП, 2013 р. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_233233.pdf (дата звернення: 30.07.2022).

Стрельнікова О. О., Єсіна Н. О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі. Сучасне суспільство. 2019. Вип. 1(17). С. 233–241. doi: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.20

Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 р. № 175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2022-п (дата звернення: 23.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

ЧВЕРТКО, Л., & КРАВЧЕНКО, О. (2022). ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ ІНКЛЮЗІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Ввічливість. Humanitas, (3), 100–111. https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.3.14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають