Критерії відбору статей

Науковий журнал «Acta Paedagogiсa Volynienses» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання рукописи статей, які висвітлюють оригінальні результати досліджень за галузями та проблематикою журналу.

Основні критерії відбору: актуальність теми дослідження; самостійність його характеру, високий теоретичний рівень; достовірний, оригінальний та науково обґрунтований характер результатів дослідження; методологічна та мовна культура; відповідність редакційній політиці та етичним засадам журналу, вимогам до рукописів.

Редакція зберігає право на редагування та скорочення рукописів зі збереженням основного змісту дослідження.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.