Головна

Назва видання: Acta Paedagogiсa Volynienses.

Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Рік заснування: 2021.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1834 від 21.12.2023 року.

ISSN: 2786-4693 (Print), 2786-4707 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4)

Періодичність: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальності: 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 016 – Спеціальна освіта.

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі педагогіки.