Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Вітюк Валентина Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки (013 – Початкова освіта)
E-mail: vitiuk.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4981-9925
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/18766703

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Антонюк Володимир Зіновійович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки
E-mail: antoniuk.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6080-8728

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

012 – Дошкільна освіта:

Ємчик Олександра Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: yemchyk.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0261-8595

Семенов Олександр Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: semenov.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3839-4725
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214802007
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41685322,
https://app.webofknowledge.com/author/record/43557728

Семенова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: semenova.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5247-7439
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41675269,
https://app.webofknowledge.com/author/record/42831035

013 – Початкова освіта:

Красонь Катаржина, prof. dr hab, заступник декана з наукової роботи, Сілезький університет у Катовіце, Польща
E-mail: krason.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2351-4499
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33267777600
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/5084034

Пріма Дмитро Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: primad.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2102-9932
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/38830982

Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: primar.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3278-1900
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/7886571

016 – Спеціальна освіта:

Брушневська Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: brushnevska.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3381-6490

Кузава Ірина Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: kuzava.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8087-7897
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/33164322

Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: liakisheva.pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1509-2422
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34660320