Редакційна політика

Основні принципи, на яких базується редакційна політика журналу:

▶ об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

▶ висока вимогливість до якості наукових досліджень;

 подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);

▶ колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

▶ доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

▶ суворе дотримання авторських та суміжних прав;

▶ суворе дотримання графіку виходу журналу.