Умови публікацій

Вчені-педагоги згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, педагогічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Acta Paedagogiсa Volynienses» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з педагогічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 29 липня лише у 6 видань з педагогічних наук:

- Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах;

- Інноваційна педагогіка;

- Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»;

- Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

- Фізика та освітні технології;

- Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Інформація про можливість подання статті в «Acta Paedagogiсa Volynienses» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.