ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ПОДРУЖНІХ ПАР

Автор(и)

  • Мирослава Іванівна Мушкевич

DOI:

https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.8

Ключові слова:

психологічна сумісність, рівні сумісності, подружня пара, гармонійні стосунки, дисгармонійний шлюб, емоційні стани, задоволеність шлюбом.

Анотація

У статті обґрунтована актуальність теми дослідження особливостей психологічної сумісності подружньої пари, як чинника, який впливає на здоров’я, працездатність, ефективність взаємодії з соціумом, на функціональні та психоемоційні стани членів подружжя, задоволеність життям, тобто практично на усі суб’єктивні та об’єктивні показники діяльності індивідів. Висвітлено результати теоретичного аналізу проблеми вивчення подружньої сумісності як одного із найскладніших явищ соціально-психологічної науки, яке досі недостатньо досліджено. Досліджено особливості функціонування подружніх пар. Виділено основні концептуальні підходи до розуміння подружньої сумісності, які представлені у сучасних психологічних дослідженнях. Представлено результати емпіричного вивчення критеріїв сумісності подружньої пари. Охарактеризовано сумісні (гармонійні) та несумісні (дисгармонійні) стосунки між чоловіком та дружиною. Виявлено значущі розбіжності між групами пар з гармонійними, «перехідними» та дисгармонійними стосунками за багатьма емпіричними індикаторами. Вказано, що вищі значення виокремлених емпіричних показників більшою мірою характеризують пари з гармонійними стосунками. Середні та низькі рівні прояву виявилися притаманними для подружніх пар з «перехідними» та дисгармонійними стосунками. Виявлено, що рівень сумісності має сильні зв’язки з показниками, які характеризують гармонійні стосунки, а отже може розглядатися як інтегральний суб’єктивний показник їх гармонійності.

Посилання

Балукова А.І., Потапчук Є.М. Чинники міжособистісної сумісності майбутніх шлюбних партнерів. Соціальна психологія. Юридична психологія, 2021. Вип. 24. Т. 2. С. 167–171.

Волошок О.В. Соціально-психологічні чинники задоволеності шлюбом осіб періоду ранньої дорослості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 3. 2019. URL: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/477/445.

Вяткіна В.Р., Пасько К.М. Актуальні проблеми студентської родини в умовах суспільних криз. ІV Міжнародній науковопрактичній конференції для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи». Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 133–135.

Ільків Л.А., Теслюк В.М. Психологічні чинники сумісності в подружніх парах. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ : НУБіП України. С. 75–76.

Ільків Л.А., Теслюк В.М. Феномен подружньої сумісності: поняття та якісний зміст. Colloquium-journal. Psychological sciences. № 31(118), 2021. С. 11–13.

Кошонько Г.А. Теоретичні засади дослідження подружньої сумісності як психологічного феномена. Теорія і практика сучасної психології, 2019. № 2. С. 155–160.

Крамар І. Сумісність як фактор успішного функціонування колективу. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Тернопіль, 2009. Том 2. С. 51.

Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Магдисюк Л.І. Психологія молодої сім’ї : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 308 с.

Потапчук Є.М. Психологічна діагностика шлюбного потенціалу та міжособистісної сумісності з партнером. Довідник сімейного психолога. Хмельницький, «PolyLux design & print», 2020. 36 с.

Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / О.В. Винославська, Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін та ін. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 252 с.

Федоренко Р.П. Аналіз психологічних особливостей подружньої зради на різних стадіях функціонування сім’ї. Психологія: реальність і перспективи. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 147–153.

Федоренко Р.П. Психологія сім’ї : навч. посіб. Вид. 2-ге, змін. та доповн. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 480 с.

Хавула Р. Психологічні особливості подружньої сумісності. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2012. Вип. 3 С. 258–267.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-11

Як цитувати

Мушкевич, М. І. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ПОДРУЖНІХ ПАР. Психологічні студії, (4), 56–64. https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.4.8

Номер

Розділ

Статті