ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА ОДЕСИ ЗА КОМПЛЕКСНИМ ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-4

Ключові слова:

забруднення атмосфери, забруднюючі речовини, якість атмосферного повітря, індекс забруднення атмосфери

Анотація

Актуальність дослідження полягає в тому, що оцінка рівня забруднення повітряного басейну міст є необхідною, так як від якості атмосфери залежить здоров’я населення особливо в урбоекосистемах. У містах основна доля забруднюючих речовин повітря потрапляє від пересувних джерел. Крім автотранспорту у м. Одеса як основними стаціонарними джерелами є підприємства-забруднювачі. Причинами суттєвих викидів у атмосферне повітря м. Одеса є збільшення ремонтних робіт на технологічному обладнанні та збільшення обсягу природного газу, який використовується підприємствами. Метою дослідження є оцінка рівня забруднення повітряного басейну міста Одеси за 2013-2019 рр. на основі індексів забруднення атмосфери (ІЗА). Методи дослідження: оцінка якості атмосферного повітря у дослідженні виконана на основі методу інтегральної оцінки, який дозволяє оцінити якість атмосферного повітря в певному районі або по місту в цілому за однією або декількома забруднюючими речовинами на основі розрахунку комплексних показників. В якості таких нормативів використовуються величини гранично допустимих концентрацій токсичних речовин в атмосферному повітрі. Висновки: за результатами дослідження встановлено, що за значеннями індексів забруднення атмосфери вимоги до якості атмосферного повітря виконуються тільки для таких забруднюючих атмосферу речовин як: оксид вуглецю (за ІЗАсер) та діоксид азоту, сірководень, сажа, фтористий водень (за ІЗАмакс). Пріоритетними забруднювальними речовинами виявилися формальдегід та оксид вуглецю за значенням ІЗАсер та ІЗАмакс відповідно. За комплексним показником забруднення атмосфери максимальні рівні забруднення атмосферного повітря м. Одеси відмічаються у 2013 та 2017 роках. Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря м. Одеси місцевим органам влади бажано зосередити увагу та сприяти впровадженню природоохоронних технологій, оновленню обладнання та встановленню очисних споруд, що значно зменшують кількість викидів даних забруднюючих речовин у атмосферне повітря міста, на стаціонарних об’єктах-забруднювачах атмосферного повітря.

Посилання

Чугай А.В. Стан та якість повітряного басейну Одеської промислово-міської агломерації. Екологічна безпека. № 2(28). 2019. С. 81–85.

Чугай А.В., Сафранов Т.А. Особливості забруднення атмосферного повітря міст Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. № 52. 2020. С. 251–260.

Колісник А.В, Снесар А.В., Чернякова О.І. Врахування залежності «доза-ефект» при визначенні скорочення тривалості життя населення від забруднення атмосферного повітря фтористим воднем (на прикладі міста Одеса). Екологічна безпека. № 2(28). 2019. С. 75–80.

Чугай А.В., Колісник А.В., Чернякова О.І., Снесар А.В. Оцінка впливу вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі на тривалість життя людини (на прикладі м. Одеса, Україна). Znanstvena misel journal. Earth Sciences. Vol. 1. №37/2019. 2019. pp. 12–22.

Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / Т.А. Сафранов та ін. ; за заг. ред. Т.А. Сафранова і Я.О. Адаменко. Одеса, 2015. 244 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2013 році. Одеська область. Одеса, 2014. 262 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2014 році. Одеська область. Одеса, 2015. 250 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2015 році. Одеська область. Одеса, 2016. 180 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2016 році. Одеська область. Одеса, 2017. 216 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2017 році. Одеська область. Одеса, 2018. 270 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2018 році. Одеська область. Одеса, 2019. 241 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2019 році. Одеська область. Одеса, 2020. 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

КОЛІСНИК, А., & НАКОНЕЧНА, З. (2022). ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА ОДЕСИ ЗА КОМПЛЕКСНИМ ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 25-30. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають