ДІАГНОСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-7

Ключові слова:

методологія, показники, індикатори, ресурсна складова, шкала, екологічна безпека, загроза, небезпека, ризик

Анотація

У статті наведена методологія розрахунку показників рівня екологічної безпеки ресурсної складової, яка передбачає: відбір сукупності показників, які її відображають; стандартизацію їх шляхом переведення в шкалу від 0 до 1 з використанням експериментально встановлених залежностей; групування територій районів за величинами середньоарифметичного з окремих показників ресурсної складової; визначення станів їх екологічної безпеки за шкалою 1,0-0,6835 – безпека, 0,6835-0,4851 – ризик, 0,4851-0,1902 – загроза, 0,1902- 0 –небезпека. За індикаторами стимуляторами стан екологічної безпеки території області за показником ресурсної складової оцінюється категоріями: лісистістю у зоні Полісся 7 районів – безпека, у зоні Лісостепу 5 – безпека, 3 – ризику, 1 – загроза; наявністю лук і пасовищ у зоні Полісся 6 районів – ризик, 1 – загроза, у зоні Лісостепу 4 райони – ризик, 5 – загроза. За індикаторами дестимуляторами стан екологічної безпеки території області оцінюється за такими категоріями: викидів забруднюючих речовин у зоні Полісся 7 районів – безпека, у Лісостеповій зоні 5 районів – безпека, 2 – ризику, 1 – загроза, 1 – небезпека; балансу гумусу у зоні Полісся 2 райони – безпека, 2 – ризику, 2 – загрози, 1 – небезпека, у Лісостеповій зоні 6 районів – безпека, 3 – ризику; розораності у зоні Полісся 1 район – безпека, 1 – ризику, 5 – загроза, у Лісостеповій зоні 4 райони становлять загрозу, 5 – небезпека; що стосується невідповідності питної води санітарно-хімічним показникам, то в зоні Полісся 2 райони – ризику, 2 – загрози, 3 – небезпека, у Лісостеповій зоні 3 райони є ризиковими, 4 – загроза, 1 – небезпека; щодо невідповідності мікробіологічних показників нормам, то в Поліській зоні 1 район – безпека, 3 – загроза, 3 – небезпека, у Лісостеповій зоні 2 райони – ризику, 6 – загроз, 1 – небезпека. За інтегрованим показником екологічної безпеки ресурсної складової встановлено, що переважна кількість територій районів оцінюється категоріями: у зоні Полісся 5 районів – ризику, 2 – загроз, у Лісостеповій зоні – 5 районів – ризик, 4 – загроза.

Посилання

Природні ресурси України: навчальний посібник / П.С. Гнатів, П.Р. Хірівський, О.Д. Зинюк, Ю.Я. Корінець, Н.Є. Панас. Львів: Камула, 2012. 216 с.

Сонько С.П., Максименко. Н.В. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 572 с.

Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М. Збалансоване використання земельних ресурсів: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 552 с.

Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2007. 280 с.

Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем: 2-е видання. Київ: «Знання України», 2007. 332 с.

Андреева Н.Н, Харичков С.К. Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности. НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. Одесса, 2000. 196 с.

Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник. Москва : Просвещение, 1992. 319 с.

Луцько В.С. Шляхи вдосконалення системи державного управління у сфері екологічної безпеки України. Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України, 1999. 528 с.

Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації. Луцьк : Надстир'я, 2001. 528 с.

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році. Київ : 2019. С. 234–243.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

ПРИЩЕПА, А., & ВАРЖЕЛЬ, О. (2022). ДІАГНОСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 46-53. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-7