РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.06

Ключові слова:

районування, оцінка, рейтинг, рекреаційно-туристичні ресурси, Волинська область

Анотація

Дослідження присвячено проблемі рекреаційного районування у контексті раціонального використання туристичних ресурсів регіону. У роботі проаналізовано праці закордонних та українських науковців, узагальнено досвід районування у регіональному вимірі та окреслено принципи й критерії районування. У статті представлено інтегральну оцінку рекреаційно-туристських ресурсів у розрізі адміністративно-територіальних районів Волинської області за семи блоками: геопросторовим, природним, природно-антропогенним, архітектурно-історичним, біосоціальним, подієвим та інфраструктурним. Оцінювання здійснено на основі методики О. Бейдика із доповненням авторів. За результатами оцінювання найвища оцінка належить Луцькому району, що відповідає дуже високому ресурсно-рекреаційному рейтингу та свідчить про найкраще забезпечення рекреаційними ресурсами, особливо за архітектуро-історичним, інфраструктурним, біосоціальним, подієвим блоками. Найменшу забезпеченість рекреаційними ресурсами мають сім адміністративно-територіальних районів області, зокрема: Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Локачинський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський райони області, які як показує оцінювання характеризуються дуже низьким ресурсно-рекреаційним рейтингом. За результатами інтегральної оцінки рекреаційно-туристських ресурсів здійснено рейтингове ресурсно-рекреаційне районування Волинської області з виділенням таких районів області: 1) Західно-Поліський (середній рейтинг), 2) Центрально-Ковельський (дуже низький рейтинг) та 3) Південно-Східний (високий рейтинг). На нашу думку, запропоноване районування можна використовувати під час планування та реалізації стратегій розвитку туризму в області, оскільки воно сприятиме оптимізації та раціональному використанню рекреаційно-туристських ресурсів регіону.

Посилання

Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України : Методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001. 395 c.

Гайда Ю. І., Ілюк В. I. Туристично-рекреаційне районування України : емпірично-статистичний підхід. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7645 (дата звернення: 05.05.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.5

Горун В. В., Пилипенко Г. П. Комплексне ландшафтно-екологічне рекреаційне районування території Одеської області. Матеріали Х наук. конф. молодих вчених Одеського державного екологічного університету, (11–15 травня 2010 р.). Одеса : ТЕС, 2010. С. 145.

Кучер П. В., Ільїн Л. В., Штойко П. І. Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області : монографія. Луцьк : Волинська друкарня, 2023. 180 с.

Офіційний веб-сайт сайт Волинської обласної державної адміністрації. URL: https://voladm.gov.ua/(дата звернення: 5.05.2023).

Кучер П. В., Ільїн Л. В. Оцінювання та геопросторовий аналіз суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : управління, технології, моделі : колективна монографія. Вид. восьме. Луцьк : ВІП Луцького НТУ, 2022. С. 282-297.

Крачило М. П., Попович С. І., Федоренко Н. В. Туристсько-рекреаційне районування території України. Туристські ресурси України : збірник наукових статей. Київ : ФПУ, 1996. С. 268–275.

Любіцева О. О., Залещик В. В. Рекреаційно-туристичне районування Луганської області. Географія та туризм. 2012. Вип. 22. С. 161–167.

Маринич О. М. Українське Полісся : фізико-географічний нарис : монографія. Київ : Рад. школа, 1962. 163 с.

Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Шищенко П. Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Український географічний журнал. 2003. № 1. С. 16–20.

Мезенцева Н. І., Мезенцев К. В. Суспільно-географічне районування України : навч. посібник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. 228 с.

Нестерук І. К. Гастрономічно-туристичне районування : планування та проектування туристично-рекреаційного простору. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2020. № 1 (405). С. 86‒92.

Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Теоретичні основи туризмології : навч. посіб. для студ. вузів. Київ : Ніка-Центр, 2005. 316 с.

Пістун М. Д. Основи теорiї суспiльної географiї : навч. посiбник для студ. географ. спец. вищих навч. закладiв. Київ : Вища школа, 1994. 156 с.

Романова А. А., Щепанський Е. В. Районування як інструмент ефективного стратегічного управління розвитком туристичної індустрії країни. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 200–213.

Рутинськнй М. Й., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України : монографія. Чернівці : Книги-XXI. 2008. 440 с.

Рутинський М., Петранівський В., Стецюк О. Кластерна концепція інтегрального рекреаційно-туристичного районування Львівської області. Географія і туризм: міжнародні виклики українського туризму : матеріали V міжнар. наук. конф. (Львів-Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. С. 178–182.

Сєрокурова Н. А. Туристсько-рекреаційне районування Харківської області. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Харків, 2012. Вип. 15 (2012). С. 95–98.

Сировець С. Ю. Теоретико-методологічне підґрунтя рекреаційно-туристичного районування. Географія та туризм. 2010. Вип. 4. С. 114–118.

Шулик В. В. Про рекреаційне районування території України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. 2007. № 76. С. 431–440.

Щепанський Е. В. Рекреаційне районування Хмельницької області. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 156–161.

Blasco Dani, Jaume Guia, and Lluis Prats. Tourism destination zoning in mountain regions : a consumer-based approach. Tourism Geographies. 2014. 16.3. Р. 512–528.

Kim H., Kim E. J. Tourism as a Key for Regional Revitalization? : A Quantitative Evaluation of Tourism Zone Development in Japan. Sustainability. 2021. 13, 7478. DOI: https://doi.org/10.3390/su13137478

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02