Порядок рецензування статей

Процедура рецензування статей в журналі «Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки» передбачає кілька етапів:

І етап: попередня перевірка матеріалів відповідальним редактором з метою оцінки їх відповідності тематиці журналу;

ІІ етап: перевірка матеріалів технічним редактором для оцінки їх відповідності щодо вимог до наукових публікацій;

ІІІ етап: сліпе рецензування за якого ані автори, ані рецензенти не знають один одного.

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

Опублікувати без змін;
Опублікувати з незначними змінами;
Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
Відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).
Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює Редакційна колегія. Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.