Головна

Назва видання: Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Засновник видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Рік заснування: 2023.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1834 від 21.12.2023 року

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

ISSN 2786-8656 (Online)

ISSN 2786-8648 (Print)

Галузь знань: природничі науки.

Спеціальності: 106 – Географія, 103 – Науки про Землю.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН № 1309 від 25.10.2023 р. (Додаток 4).

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі географії.

У науковому журналі «Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки» висвітлюються актуальні питання з усіх напрямів географічної науки, у тому числі з фізичної, суспільної та рекреаційної географії, географії туризму, географічного країнознавства та краєзнавства, географічної картографії, геоекології тощо.

Запрошуємо до плідної співпраці всіх небайдужих до географічних проблем. Редакція журналу щиро сподівається, що своєю науковою, дослідницькою, інформаційною, видавничою та суспільно корисною діяльністю й надалі сприятиме налагодженню конструктивного діалогу та обміну думками між науковими школами України та світу, забезпечуючи тим самим розвиток вітчизняної географічної науки та її інтеграції до світового простору.

Журнал індексується в Google Scholar.

Розміщення на сайті НБУВ: Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки.