Контакти

Редакція наукового журналу "Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки"

Географічний факультет, Волинський національний університет
імені Лесі Українки,

вул. Потапова, 9, кімн. 602, м. Луцьк, 43021, Україна

E-mail: geography@journals.vnu.volyn.ua