Редакційна колегія

Ільїн Леонід Володимирович – головний редактор, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4180-0544

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219613068

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2340694

Пугач Сергій Олександрович – заступник головного редактора, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри економічної та соціальної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3738-7961

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210165064

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/36714818

Фесюк Василь Олександрович – заступник головного редактора, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3954-9917

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189042416

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38356739

Заставецька Леся Богданівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9112-3983

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204596817

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30340972

Зелінські Артур – доктор габілітований (географія), професор, Інститут географії та природокористування, Університет Яна Кохановського в Кельце, Республіка Польща.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1672-7776

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189379165

Костащук Іван Іванович – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9338-4538

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57238739900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10217320   

https://www.webofscience.com/wos/author/record/42835092

Коцан Наталія Несторівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-5070

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58095308900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30261247

Лажнік Володимир Йосипович – кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри економічної та соціальної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4123-0331

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210162063

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/36728398

Маціас Анджейдоктор габілітований (географія), профессор відділу ландшафтної екології Університету імені Адама Міцевича в Познані, Республіка Польща.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4856-8864

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37067785400

Мельнійчук Михайло Михайлович – кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри фізичної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7258-2869

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57771566500

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43078592  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/11413705

Петлін Валерій Миколайович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2998-5758

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214232831

Погребський Тарас Георгійович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2290-134X

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2075898

Приходько Микола Миколайович – доктор географічних наук, професор кафедри геодезії та землеустрою, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0508-8702

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194407074

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1810129

Троян Якуб – доктор природничих наук, доцент кафедри географії природничого факультету Університету Масарика, Чеська Республіка.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6658-8586

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56579931000

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/101913

Уль Анна Володимирівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5249-0828

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204841299

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1459624

Хоїнські Адам – доктор габілітований (географія), професор відділу гідрології Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Республіка Польща.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9006-0952

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602302461

Ющенко Юрій Сергійович – доктор географічних наук, професор кафедри географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5616-8089

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57486071800

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1771037

Пасічник Михайло Петрович – відповідальний секретар, доктор філософії, старший викладач кафедри туризму та готельного господарства, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1813-0618

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57412461300

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/36694331