СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОК-МУЗИКИ В СИСТЕМІ ЖАНРОВИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-9

Ключові слова:

рок-музика, тенденції, класифікація, типові проекти, комплексна організація, ретроспектива, засоби музичної виразності, жанр, полістилістика, фактурна організація, музичні твори, формація, композиторські техніки.

Анотація

У пропонованій статті розглядається питання жанрових узагальнень рок-музики з точки зору ретроспективних особливостей комплексного усвідомлення класифікації та організації музичного матеріалу творів, в процесі конкретизації розмежування визначення жанрово-типових проектів, з урахуванням музично-естетичних потреб. У даному випадку важливим є те, що рок-музика як складова частина музичного мистецтва має безпосередній вплив на формування всіх культурологічних процесів і відіграє велику роль у становленні досягнень світової культури. На етапах виникнення, розвитку і ствердження своїх художньо-естетичних позицій рок-музика суттєво впливає на значну частину людства, як стильовий контент концептуально-жанрового визначення оснований на психоделічних тенденціях рок-музики, аналоги яких можна знайти і в інших видах мистецтва (зображальне, театральне, поезія). У зв’язку з цим виникають паралелі між технологічними аспектами досягнення характерних жанрово-стильових ознак творів та політичними, економічними, морально-етичними та психолого-естетичними тенденціями періодизації розвитку суспільства, як основного індикатора у визначенні споживацьких потреб аудиторії. Метою статті є виявлення основних інтеграційних моментів полістильових тенденцій рок-музики в історичному аспекті, розумінні трансформаційних процесів, таких понять як поп-, біт-, рок-музика на рівні індивідуалізації їх значень та пошуку спільних ознак у загальному визначені комплементарної насиченості інформаційного об’єму в процесі усвідомлення поп-музики як комплексного явища. Наукова новизна. Визначено основні проблеми та висвітлено новаторські тенденції сукупності комплементації засобів музичної виразності рок-музики яка суспільно-орієнтована на відображення філософської доктрини не сприйняття реального світу з його складностями і протиріччями та пошуку досягнення «ідеалу». Таке психологічне підґрунтя, з моменту виникнення рок-музики було пов’язане з намаганням повного абстрагування від оточуючого суспільства з його моральними нормами і духовними цінностями. Формуються тенденції власного бачення оточуючого світу, знищення межі між особистим і поза особистим, звільнення свідомості від умовностей і традицій у досягненні і реалізації бажань. Висновки. Рок-музика в своїй основі популяризувала почуття колективізму і взаємодопомоги, як метод подолання відчуження і ствердження повної гармонії. У результаті чого соціальні конфлікти та протиріччя мали вирішуватися за рахунок відкидання реалій, занурення у потойбічні світи і сюреалістичні фантазії, що безпосередньо впливало на фактурну організацію засобів музичної виразності і визначеність звучання музичних творів. Враховуючи це, можна констатувати що у даній ситуації однозначність типології у розумінні визначень стилю і жанру практично неможлива, і моносистемний підхід втілення творчих задумів у площині філософських фундацій рок-музики методично недоцільний так як у даному випадку вимагається використання технології інтегрованих узагальнень полі стильових ознак рок-музики в системі жанрових формацій за ситуативною конкретизацією індивідуальних особливостей творчих проектів.

Посилання

Постой Г. Г. Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра, 2017. 148 с.

Коляда І. А., Конончук Ю.В. Історія становлення блюзу та джазу як музичних жанрів «Молодий вчений» № 12, 2016. С. 259–263

Олендарьов В. Вітчизняний джаз та проблема стилю: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 – музичне мистецтво. Київ, 1995. 22 с.

Полянський В. Стилістика раннього джазу. Київ, 2004. 116 с.

Полянський Т. Традиційний джаз. Київ: Музична Україна, 2015.

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: монографія. Київ: Видавництво Ліра, 2017. 204с.

Hodeir, André. Jazz, its evolution and essence. Grove Press, 1958.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Як цитувати

ЧЕПЕЛЮК, В., КАЛУСТЬЯН, О., & КОВЛЕВА, М. (2023). СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОК-МУЗИКИ В СИСТЕМІ ЖАНРОВИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ. Fine Art and Culture Studies, (3), 62–68. https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-9

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають