НЕЦЕНТРОСИМЕТРИЧНА СТРУКТУРА СЕЛЕНІДІВ M3Si1.75Se7 (M = 0.5Y+0.5La(Pr))

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-3

Ключові слова:

кристалічна структура, координаційне оточення, правильна система точок, центральний атом

Анотація

У статті вивчається проблематика кристалічної структури тетрарних халькогенідів M3Si1.75Se7 (M = 0.5Y+0.5La(Pr)). Сполуки отримані методом твердофазних реакцій взаємодією елементарних ком- понентів за температури 1323 К. Зйомка дифрактограм порошкоподібних зразків проводилася за кімнатної темпе- ратури на ДРОН-4-13.Кристалічна структура розрахована за допомогою пакету програм WINCSD (Версія 2016р.) і описується символом Пірсона hP23. Проблематика цих структур полягає не лише в локалізації суміші атомів рідкісноземельних елементів (РЗЕ), а й у появі атомів Силіцію у двох зарядових станах +2 і +4, що не вивчалося раніше в наукових роботах. Такий підхід дозволяє більш глибше вивчити кристалічну структуру отриманих фаз на предмет взаємозв’язку між зарядом атома і його координаційним оточенням. Згідно з багатьма дослідженнями, локалізація атомів, що несуть протилежний заряд відносно центрального координаційного атома визначається положенням атома в ПС і його зарядом. У більшості досліджень спостерігається варіант опису структури, коли до складу входять йони, що мають певний сталий умовний заряд + або -. У цій роботі запропонований розв’язок структури, в якій Силіцій із зарядом 2+ локалізований в ПСТ 2а, а Силіцій з зарядом +4 – в ПСТ 2b. Окрім того, це призводить і до різного координаційного оточення цих атомів (КЧ = 6 і 4 відповідно). Структуру проаналізовано не предмет утворення катіон-катіоних пар між атомами Силіцію, як найбільш електронегативного атому. Про- ведена порівняльна оцінка з відомими дослідженнями, що відображають подібну проблематику і встановлено, що такі пари в цій структурі неможливі через значні міжатомні віддалі Si-Si, що призводить до руйнування такої геометричної конфігурації. Атоми Силіцію, що перебувають в тетраедричному оточенні атомами Селену мають порівняно короткі міжатомні віддалі Si-Se, що свідчить про їх переважно ковалентну природу. В октаедричному оточенні атоми Силіцію мають значно більші значення, що вказує на збільшення йонності зв’язку.

Посилання

Daszkiewicz M., Pashynska Yu., Marchuk O., Gulay L. Crystal structure of R3Co0.5GeS7 (r = rare earth). (Collected Abstracts of the 55st Polish Crystallographic Meeting. Wroclaw (Poland). 27-29 June. 2013. A. 47.

Pashynska Yu.O., Daszkiewicz M., Marchuk O.V., Gulay L.D. Crystal structure of Sm3Fe0.5SnS7. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали: матеріали VII Міжнар. наук. конф. Луцьк : Вежа – Друк. 2014. С. 39–41.

Смітюх О.В., Харкевич Л.М., Марчук О.В., Олексеюк І.Д., Федорчук А.О. Кристалічна структура сполуки Y3+1.5La3+1.5Si4+0.75Si2+Se2-7. ХІІ Всеукр. конф. мол. вч. та студ. з акт. питань хімії. Збірка праць. м. Харків: Ексклюзив. 2016. С. 58.

Смітюх О.В., Савчук Р.М., Марчук О.В. Олексеюк І.Д., Федорчук А.О. Кристалічна структура сполуки Y3+1.5Pr3+1.5Si4+0.75Si2+Se2-7. Збірник тез доповідей XVIII Наук. молод. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (17−20 травня 2016 року, м. Одеса). м. Київ: ТОВ НВП “Інтерсервіс”. 2016. С. 132.

L.G. Aksel’rud, Yu.N. Grin’, P.Yu. Zavalii and others CSD – Universal program package for simgle crustal and powder structure data treatment. Collected Abstracts 12th European Crystallogr. Meet. Moscow: USSR. 20-28 August. 1989. Vol. 3. P. 155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

МАРЧУК, О., & СМІТЮХ, О. (2021). НЕЦЕНТРОСИМЕТРИЧНА СТРУКТУРА СЕЛЕНІДІВ M3Si1.75Se7 (M = 0.5Y+0.5La(Pr)). Проблеми хімії та сталого розвитку, (2), 15-18. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-3