ГІДРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ЖИДУВКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-2

Ключові слова:

Piчка Жидувка, поверхневі води, piчковий басейн, антропогенний вплив, гідрохімічний аналіз, екологічний стан, управління водними ресурсами

Анотація

Водні ресурси є необхідною складовою забезпечення життя на Землі. Водночас вони є обмеженими ресурсами, а також, у зв’язку із значним антропогенним впливом, дуже вразливими природними об'єктами. У зв’язку із цим управління водними ресурсами з метою їх охорони та раціонального використання нині стає все актуальнішим. Метою роботи є проведення аналізу гідрохімічних показників поверхневих вод річки Жидувка в аспекті управління її водними ресурсами. До основних чинників у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить оцінка екологічного стану басейну річки. У свою чергу ключовим аспектом тут виступає гідрохімічний аналіз її поверхневих вод. Показники вмісту шкідливих речовин у поверхневих водах слугують індикатором визначення їх якості. Piчка Жидувка – є малою pічкою, яка протікає на теритоpiї м. Луцьк і Луцького району. Її довжина становить близько 8,0 км. Довжина у межах міста Луцька 2,43 км. Водозбірна площа 9,7 км2. Площа прибережної захисної смуги на території міста становить 10,7 га. Площа водоохоронної зони у місті 12,92 га. Площа басейну 0,65 км2, середня витрата води – 0,03 м3/с. Для дослідження відбиралися проби води у р. Жидувка в межах м. Луцьк у створах № 1 по вул. Станіславського та № 2 по ву л. Потебні у розpiзі 4 пір року прот ягом 2018–2020 рр. У результаті досліджень встановлено, що поверхневі води piчки не відповідають нормативам. Перевищення концентрацій зафіксовано за вмістом завислих речовин, фосфатів, амоній-йонів, нітритів, заліза, синтетичних поверхнево-активних речовин та хімічним споживанням кисню. Отримані результати дослідження вказують на те, що у зв’язку із динамікою росту антропогенного навантаження на водойму та з метою ефективного управління водними ресурсами річки Жидувка необхідним є постійний моніторинг якості її поверхневих вод та здійснення низки заходів для покращення її екологічного стану.

Посилання

Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ, 2000. 376 с.

Водний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.12.2021).

Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ : ВГЛ Обрій, 2006. № 9. С. 148–156.

ДСанПін 22.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Київ, 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0452-10#Text (дата звернення: 26.08.2019).

Караїм О.А., Ахнюк М.М. Аналіз вмісту завислих речовин у поверхневих водах річки Жидувка. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (12−14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 196−199.

Караїм О.А., Ахнюк М.М. Аналіз хімічного споживання кисню у поверхневих водах річки Жидувка. Матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», 12−13 травня 2021 року. Луцьк, 2021. С. 687–689.

КНД 211.1.4.023-95. Методика визначення нітрит-йонів з реактивом Гріса в поверхневих та очищених стічних водах. Київ, 1995. 11 с.

КНД 211.1.4.030. Методика визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах. Київ, 1995. 16 с.

Кукурудза С.І, Гурій С.М. Аналіз якості природних вод. Львів, 1990. 90 с.

Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз та особливості використання поверхневих вод річки Оконка. Проблеми хімії та сталого розвитку. № 3. 2021. С. 24−29. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-3-4

Мольчак Я.О., Мігас Р.В. Річки Волині. Луцьк, 1999. 176 с.

Набиванець Б.І., Сухан В.В., Калабша Л.В. Аналітична хімія природного середовища. Київ, 2002. 304 с.

Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентовочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1990. 37 с.

Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту). Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.07.2012 р. № 471. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12#Text (дата звернення: 26.08.2019).

Яцик А.В., Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ, 2006. № 10. С 129–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Як цитувати

КАРАЇМ, О., АХНЮК, М., ЛАВРИНЮК, З., ДЖАМ, О., & ГУЛАЙ, Л. (2022). ГІДРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ЖИДУВКА. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 10-17. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-2

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають