ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ САКРАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.02

Ключові слова:

сакральне джерело, функція, ландшафтно-сакральна пам’ятка, заходи щодо охорони та збереження сакральних джерел

Анотація

В роботі застосовано трансдисциплінарний підхід, який забезпечує науковий пошук у межах сакрального ландшафтознавства із використанням методологічного та методичного підходів інших дисциплін. Проведено системну класифікацію функцій сакральних джерел. Обґрунтовано їх поділ на дві групи: суспільні (забезпечення питних потреб, туристично-рекреаційна привабливість, забезпечення духовних потреб, історико-культурна, лікувальна), природні (гідрологічна, гідрогеологічна, екологічна). Здійснено аналіз нормативно-правових документів, які забезпечують охорону та збереження сакральних джерел. Однак переважна більшість сакральних джерел не мають статусу охоронних об’єктів/територій. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше сформульовано тлумачення терміна «ландшафтно-сакральна пам’ятка» та обґрунтовано доцільність введення цього виду пам’яток до природно-заповідного фонду України. Розроблено систему провідних заходів раціонального використання та охорони сакральних джерел.

Посилання

Водний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2% D1%80#Text (дата звернення: 22.07.2022)

Закон України «Про охорону навколишнього середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/l aws/show/1264-12#Text (дата звернення: 22.07.2022)

Карта джерел у Львові та околицях на випадок відсутності води. Zaxid.net. URL: https://zaxid.net/karta_dzherel_u_lvovi_ta_okolitsyah_na_ vipadok_ vidsutnosti_vodi_n1536713 (дата звернення: 22.07.2022)

Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат / наук. ред. Я. П. Дідух, І. І. Чорней. Чернівці : Друк Арт, 2016. 280 с.

Корчемлюк М. В., Кравчинський Р. Л, Стефурак О. М. Роль карпатських природних джерел в житті і побуті гуцулів // Гуцульщина – ХХІ сторіччя : проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні Українських Карпат в умовах глобалізації : матеріали. наук.-практ. конф. (м. Яремче, 27 липня 2018 р.). Яремче, 2018. С. 173‒175.

Кравчинський Р. Л., Хільчевський В. К., Корчемлюк М. В., Стефурак О. М. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку / за ред. В. К. Хільчевського. Івано-Франківськ : Фоліант. 2019. 124 с.

Міщенко О. В. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія. Вип. 3 (72). К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 88‒93. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15.

Міщенко О. В., Фенко В. О. Водні джерела Волинської області : класифікація та просторове розташування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія. Вип. 3 (80). К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 36‒40.

Петлін В. М., Міщенко О. В. Сакральні джерела Львівської області в структурі ландшафтів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль : СМП «Тайп». 2022. № 2. Вип. 53. С. 107–113.

Про природно-заповідний фонд України : Закон України. Відомості. Верховної Ради України. 1992. № 34.

Amiel R., Grodek T., Frumkin A. Characterization of the hydrogeology of the sacred Gihon Spring, Jerusalem : A deteriorating urban karst spring. Hydrogeology Journal. 2010. Vol. 18. No 6. P. 1465‒1479.

Bascik M., Chełmicki W. Zrodła. Przyroda, geografia, mistyka. Kołtuniak J. (red.) Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia. T. 11, Katowice, 2002, Р. 119‒144.

Bascik M., Chelmicki W. The Spring as an object of interdisciplinary research. B. Izmailow (Eds.), Nature, Humans, God. Krakow : Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University. 2004. P. 149–170.

Depalmas A. Water and cults in nuragic Sardinia. Wiley Interdisciplinary Reviews. Water. 2018. Vol. 5, No 5, e1293. DOI: https://doi.org/10.1002/wat2.1293.

Dingwall P., Weighell T., Badman T. Geological World Heritage : A global framework, A Contribution to the Global Theme Study of World Heritage Natural Sites, IUCN, 2005. 51 p.

Haland E. J. Water sources and the sacred in modern and ancient greece and beyond. Water History, 2009. Vol. 1, No 2. 83‒108. URL: https://login.research4life.org/tacsgr1doi_ org/10.1007/s12685-009-0008-1

Jokiel P., Michalczyk Z. Studies on, the Use and Protection of Springs in Poland. Management of Water Resources in Poland. 2021. P. 113‒139. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61965-7_7.

Klempe H. Te hydrogeological and cultural background for two sacred springs, Bø, Telemark County, Norway. Quaternary International. 2015. Vol. 368. P. 31–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.10.048.

Mishchenko O. V. Structural organization of sacred landscapes. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. 28 (3), P. 487‒494. DOI: http://doi: 10.15421/111944

Ray C. (Eds.). Sacred waters : A cross-cultural compendium of hallowed springs and holy wells. New York, Abingdon : Routledge, 2020. URL: https://www.routledge.com/Sacred-Waters-A-Cross-Cultural-Compendium-of-Hallowed-Springs-and-Holy/Ray/p/book/9780367445133l. [17 July 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02