ОЦІНКА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ САПРОПЕЛЕВИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З МЕТОЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.03

Ключові слова:

сапропель, лікувальна грязь, пелоїд, озерні відклади, Волинська область

Анотація

У статті розглянуто фізико-механічні властивості сапропелевих відкладів озер як основну передумову їхнього санаторно-курортного застосування. Оцінювались основні показники, які є визначальними при здійсненні лікувально-оздоровчих процедур: вологість, зольність, гранулометричний склад, пластично-в’язкі властивості, питома теплоємність, реакція середовища, редокс-потенціал. За результатами проведених наукових узагальнень, з’ясовано, що сапропелеві грязі волинських озер із вмістом органічних речовин понад 50,0 % здебільшого гомогенні, не мають запаху, зберігають хорошу пластичність, липкість та мають високі показники питомої теплоємності. Результати дослідження підтверджують можливість використання сапропелю в санаторно-курортній, рекреаційній та косметичній сферах. Залучення сапропелю з волинських озер до лікувально-оздоровчої рекреації є перспективним напрямом рекреаційного природокористування, що дасть змогу розширити використання лікувальних препаратів природного походження, диверсифікувати спектр послуг у санаторно-курортних закладах та сприятиме надходженню інвестицій у рекреаційну сферу регіону.

Посилання

Звіт про науково-дослідну роботу «Виявлення природних лікувальних ресурсів на території рекреаційної зони Шацьких озер та їх прогнозна оцінка». Одеса : Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», 2017. 177 с.

Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Лімнолого-географічний та бальнеологічний аналіз донних відкладів озера Велике Піщанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2018. Вип. 10. С. 15–21.

Ільїн Л. В. Ландшафтно-геохімічні дослідження лімносистем. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 130–136.

Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1 : Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності. Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. 316 с.

Ільїн Л. В., Громик О. М. Уміст радіонуклідів у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2012. № 18. С. 4–10.

Ільїн Л. В., Мольчак Я. О. Озера Волині : Лімнолого-географічна характеристика. Луцьк : Надстир’я, 2000. 140 с.

Ільїна О. В., Пасічник М. П. Ландшафтно-геохімічний аналіз озера Скомор’є. Фізична географія та геоморфологія. 2015. Вип. 4 (80), ч. 1. С. 66–70.

Ільїна О. В., Пасічник М. П. Озеро Прибич: лімнолого-геохімічний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. 2016. Вип. 5. С. 75–80.

Ільїна О. В., Пасічник М. П., Пасічник Н. В. Озерний сапропель Волинської області : ресурси та перспективи використання у рекреаційно-курортній діяльності. Географія та туризм. 2016. Вип. 35. С. 115–124.

Кучер П. В., Ільїн Л. В., Штойко П. І. Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області : монографія. Луцьк : Волинська друкарня, 2023. 180 с.

Лечебные грязи (пелоиды) Украины : монография. Ч. 1 / под общей ред. М. В. Лоб оды, К. Д. Бабова, Т. А. Золотаревой, Е. М. Никипеловой. К. : «Куприянова», 2006. 320 c.

Мокієнко А. В. Сапропелі як перспективний засіб лікування і оздоровлення. Одеса : Фенікс, 2021. 236 с.

Пасичник М. П. Сапропелевые лечебные грязи Волынской области Украины. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2020. No 1 (53). С. 26–30.

Пасічник М. П., Ільїн Л. В., Хільчевський В. К. Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси озер Волинської області. Луцьк : Волиньполіграф, 2021. 172 с.

Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання. Зб. нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. 2003. № 9. С. 72–91.

Справочник ресурсов сапропеля Украины по состоянию на 1.01.1993 г. Кн. 1. Волынская область. К. : ГГП «Севукргеология», 1994. 194 с.

Струс О. Є., Половко Н. П., Малоштан Л. М., Яценко Е. Ю. Дослідження протизапальних та репаративних властивостей екстрактів сапропелю родовища Прибич. Збірник наукових праць співробітників Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Вип. 23. Кн. 4. 2014. С. 392–398.

Шевчук М. Й. Сапропелі України : запаси якість та перспективи використання. Луцьк : Надстир’я, 1996. 384 с.

Fesyuk V., Ilyin L., Moroz I., Ilyina O. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology». 2020. 52. P. 236–250.

Ilyin L. V. Geochemical peculiarities of bottom sediments in polytypic lakes of Ukrainian Polissya. Limnological Review. 2002. Vol. 2. P. 155–163.

Ilyina O. V., Pasichnyk M. P. Physical, chemical and microbiological characterization of the bottom sediments of the Volyn region lakes and the possibilities of their use in mud treatment. Scientific and educational dimensions of natural sciences : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. P. 341–357. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-289-0-16

Khilchevskyi V. K., Pasichnyk M. P., Ilyin L. V., Zabokrytska M. R. and Ilyina O. V. Hydrographic characteristics of the Shatsk Lakes according to the EU Water Framework irective. Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2021, Vol. 2021. P. 1–5.

Khilchevskyi V., Ilyin L., Pasichnyk M., Zabokrytska M., Ilyina O. 2022. Hydrography, hydrochemistry and composition of sapropel of Shatsk Lakes. Journal of Water and Land Development. 2022. No 54 (VII–IX). P. 184–193. DOI: https://doi.org/10.24425/ jwld.2022.141571.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02