СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.05

Ключові слова:

світовий ринок, мінеральна сировина, експорт, конкурентоспроможність, Україна

Анотація

Досліджено місце України на світовому ринку мінеральної сировини з позицій суспільної географії. Проаналізовано динаміку, товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі мінеральною продукцією за період 2016–2020 рр. Зазначено, що у структурі експорту мінеральної продукції найбільшу частку має залізна руда та її концентрати, а найбільшими покупцями української мінеральної сировини є Китай та країни ЄС. Здійснено аналіз динаміки експортних показників та позицій на світових ринках тих видів мінеральної продукції, які є конкурентоспроможними на світовому ринку: залізної руди та концентратів, титанової руди та концентратів, глин, андалузитів, кіанітів та силіманітів, каоліну. Вказано, що Україна може стати значним постачальником на світовий ринок графіту, літію та багатьох інших видів критичної та стратегічної сировини, попит на яку в світі зростає. Визначено основні проблеми виходу української мінеральної сировини на світовий ринок. Окреслено перспективи підвищення конкурентоспроможності української мінеральної сировини на світовому ринку.

Посилання

Власюк Т. О. Україна на світовому ринку залізорудної сировини. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Vlasiuk_Taras/Ukraina_na_svitovomu_rynku_zalizorudnoi_syrovyny.pdf? PHPSESSID=252gmi303pp0jhi9uc9rk6pq40 (дата звернення: 05.02.2023).

Громов О. Запаси розвідано. А як їх узяти? URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zapasi-rozvidano-yakyih-uzyati/ (дата звернення: 15.02.2023).

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.02.2023).

Добувна галузь України. URL: https://miningworld.com.ua/uk-UA/otrasl/otrasl.aspx (дата звернення: 11.02.2023).

Жук О. Зовнішня торгівля у світлі теорії міжнародної економіки. Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Сер. : Економіка. 2007. Вип. 37. С. 463‒466.

Загнітко В., Лижаченко Н. Динаміка видобування та реалізації графіту в Україні та світі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Геологія. 2012. № 58. С. 32‒35.

Закон України «Про Митний тариф України». Відомості Верховної Ради. 2020. № 42. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674$20#Text (дата звернення: 04.02.2023).

Карвацка Н., Тюріна Н., Назарчук Т. Ретроспективний та перспективний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : Економічні науки. 2022. № 2. Т. 2. С. 219‒226.

Кащук Д. Критичні надра, або як ми можемо впливати на економіку ЄС. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/12/6/654540/ (дата звернення: 18.02.2023).

Михайленко О. Г., Краснікова Н. А. Конкурентоспроможність України на світовому ринку мінеральної продукції. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 71‒82.

Мороз Є. Родовища графіту в Україні : забезпеченість та перспективи. URL: https://eba.com.ua/rodovyshha-grafitu-v-ukrayini-zabezpechenist-ta-perspektyvy/ (дата звернення: 08.02.2023).

Оринчак К. Чому в Україні немає видобутку міді, кобальту і нікелю. URL: https://biz.censor.net/columns/3292520/chomu_v_ukran_nema_vidobutku_md_kobaltu_nkelyu (дата звернення: 10.02.2023).

Піскун І. А. Аналіз сировинної бази каоліну України та роль України на світовому ринку каолінової сировини. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/2-1.pdf. (дата звернення: 03.02.2023).

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року». 2020. 145 с. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/JI06287A?an=167&q=2018 (дата звернення: 20.02.2023).

Рудько Г. І. Роль гірничодобувної промисловості в економіці світу та України. Мінеральні ресурси України. 2019. № 4. С. 23‒29.

Рудько Г. I., Бала Г. Р. Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні. Мінеральні ресурси України. 2021. № 2. С. 3‒14.

Савчук І. Експорт залізорудної сировини з України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 1 (36). С. 37‒41.

Шпильовий Л., Білецький В. Роль рідкісних і рідкісноземельних металів у 5‒6 технологічних устроях : перспективи України. Геотехнології. 2022. № 5. С. 40‒44.

Ivanov Y. Evaluation of export diversification in Ukraine. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-41. (дата звернення: 20.02.2023).

Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial Economy : Cities, Regions and International Trade. Cambridge : MIT Press, 1999.

Krugman P. Geography and Trade. Cambridge : MIT Press, 1992. 156 р.

Pustovoit О. Assessing export competitiveness in the context of growth in emerging economies. The example of Ukraine. Economics & Education. 2021. № 06 (03). С. 23‒29.

Porter M. E. The Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance. (2nd ed). New York : Free Press, 1998. 592 p.

Tinbergen J. Shaping the World Economy : Suggestions for an International Economic Policy. New York : Twentieth Century Fund, 1962.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02