ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.11

Ключові слова:

дистанційне навчання, геологія загальна та історична, хімія та фізика геосфер, гідрогеологія

Анотація

В наш час перед навчальним процесом постали значні виклики: пандемія, війна тощо. Дистанційне навчання дає змогу проводити заняття під час карантину та із студентами, які перебувають за кордоном. Різноманітні, у тому числі, безкоштовні ресурси дають змогу зробити дистанційне навчання досить ефективним. Однак роботу з лабораторним обладнанням не зможуть замінити цифрові технології. В статті розглядаються можливості дистанційного навчання в курсах «Геологія загальна та історична», «Хімія та фізика геосфер», «Гідрогеологія». В курсі «Геологія загальна та історична» спеціально обладнаної аудиторії потребують заняття з вивчення мінералів та гірських порід. Інші лабораторні заняття рекомендується проводити в аудиторному режимі, проте в разі необхідності, можна проводити дистанційно. В курсі «Хімія та фізика геосфер» більшість занять можна проводити дистанційно. В курсі «Гідрогеологія» в аудиторії необхідно в лабораторних умовах досліджувати фільтраційні властивості гірських порід, визначати рН та солевміст води тощо. Лекційний курс по всіх дисциплінах можна винести на дистанційні заняття.

Посилання

Вовк О. П. Геологія загальна та історична. Дистанційний курс. https://moodle.vnu.edu.ua. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=680 (дата звернення: 29.05.2023).

Вовк О. П. Гідрогеологія. Дистанційний курс. https://moodle.vnu.edu.ua. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1549 (дата звернення: 29.05.2023).

Вовк О. П. Лабораторні роботи з геології загальної та історичної (мінерали). Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 59 с.

Вовк О. П. Лабораторні роботи з геології загальної та історичної (породи). Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 38 с.

Вовк О. П. Лабораторні роботи з геології загальної та історичної (структурна та історична геологія). Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 51 с.

Вовк О. П. Лабораторні роботи з геохімії та геофізики. Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 19 с.

Вовк О. П. Напрямки геологічних наук. https://uk.padlet.com/. URL: https://uk.padlet.com/geologygeochemistry/padlet-9fzxl1p5lnyeopxf (дата звернення: 29.05.2023).

Вовк О. П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах. Природа Західного Полісся і прилеглих територій. 2017. № 14, Т. 1. Географія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., С. 162–165.

Вовк О. П. Хімія і фізика геосфер. Дистанційний курс. https://moodle.vnu.edu.ua. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1536 (дата звернення: 29.05.2023).

Вовк О. П. Шкала твердості Мооса. https://learningapps.org/. URL: https://learningapps.org/display?v=pdn89vc1523 (дата звернення: 29.05.2023).

Вовк О. П., Десятник В. В., Курепа Я. С. Польова практика з геології. Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 48 с.

Вовк О. П., Стельмах В. Ю. Практичні роботи з курсу «Гідрогеологія». Методичні вказівки студентам географічного факультету. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2022. 68 с.

Гамкало З. Г. Хімія геосфер : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 195 с.

Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум : навч. посібник / А. Богуцький та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 138 с.

Дем’яненко І. В. Особливості викладання геології на географічному факультеті. Освіта і наука у вимірах XXI століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, 19 квітня 2016 р. Дніпро : ФОП Рогальська І. О., 2016. Т. 1. С. 7‒14.

Захаров И. И., Захарова О. И. Физика геосфер. Северодонецк : Изд-во СТИ, 2007. 68 с.

Ковальчук І. О. Лабораторний практикум із загальної геології. Львів: Ред.-вид. відділ Львів. держ. ун-ту, 1997. 144 с.

Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 368 с.

Мандрик Б. М., Чомко Д. Ф., Чомко Ф. В. Гідрогеологія. К. : Вид-во «Київський університет», 2005. 220 с.

Назарук Г. І. Геохімія : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 156 с.

Новосад Я. О. Гідрогеологія : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2005. 136 с.

Паранько І., Сіворонов А., Мамедов О. Геологія з основами геоморфології : навч. посібник. Кривий Ріг : Мінерал, 2008. 365 с.

Паранько І. С., Сіворонов А. О., Євтєхов В. Д. Загальна геологія : навч. посібник. Кривий Ріг : Мінерал, 2003. 464 с.

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія. К. : Либідь, 2003. 480 с.

Сивий М. Я. Геологія : підручник. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 337 с.

Сивий М. Я., Дем’янчук П. М. Геологія з основами гідрогеології : навч. посібник. Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 328 с.

Сивий М. Я., Свинко Й. М. Геологія. Практикум : навч. посібник. К. : Либідь, 2006. 248 с.

Фурман В. В., Віхоть Ю. М., Павлюк О. М. Основи геофізики (фізика Землі) : навч. посібник. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. 104 с.

Blyth F. G. H., de Freitas M. H. A Geology for Engineers. Seventh Edition. Reprinted by Butterworth-Heinemann, 2003, 2005. 365 p.

Mizerski W. Geologia dynamiczna. Wyd. 3, zm., 1. dodr. Warszawa, 2015. 387 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02