ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР НА ФОНІ СУЧАСНОГО РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олександр КЛИМЕНКО Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0002-2047-8824
  • Олена КУРИЛЮК Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0001-5153-3497
  • Микола КЛИМЕНКО Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-2

Ключові слова:

поверхневі води, рівень забруднення, антропогенне навантаження

Анотація

Наведено результати досліджень екологічного стану водної екосистеми річки Стир, на території Рів- ненської області, що зазнає антропогенного навантаження. Формування хімічного складу поверхневих вод відбувається в умовах надлишкового зволоження під впливом розповсюджених карбонатних порід. Вода вико- ристовується для промислового (охолодження реакторів РАЕС) і побутового водопостачання, рибництва та рекреації. Оцінку якості поверхневих вод проводили за даними гідрохімічного контролю, що входить у про- граму моніторингу водних ресурсів в Рівненській області по відповідних створах спостережень впродовж 2015–2019 рр. У 2015 р. найвищу кратність перевищення ГДК було зафіксовано для таких речовин як: мідь, фосфати, цинк та нітрити. Найгіршою виявилась якість поверхневих вод у створі в межах с. Іванчиці Заріч- ненського району та створі нижче с. Полонне Володимирецького р-ну – води «помірно забруднені». Середні значення КЗ для р. Стир в межах Рівненської області у 2015 р. мали значення 2,36 і відповідали рівню «слабко забруднені». У 2016 р. найвищу кратність перевищення нормативів було зафіксовано для: міді, цинку, фос- фатів, нітритів та показника БСК5. Найгіршою виявилась якість поверхневих вод у створі в межах с. Іван- чиці Зарічненського р-ну та створі нижче с. Бабка Володимирецького р-ну– води «брудні». У решті створів, поверхневі води річки мали рівень «помірно забруднені». Середні значення КЗ для р. Стир в межах Рівненської області у 2016 р. мали значення 3,92 і відповідали рівню «помірно забруднені». У 2018 р. середні значення КЗ по створу становили 2,26, що відносило якість поверхневих вод до рівня «помірно забруднені». Кратність перевищення нормативів було зафіксовано лише для міді та цинку. Найвищу кратність перевищення нор- мативів у 2019 році було зафіксовано для міді, фосфатів, нітритів та цинку. З’ясовано, що на екологічний стан поверхневих вод річки Стир в межах Рівненської області суттєво впливають речовини токсичного (мідь, цинк) та трофо-сапробіологічного (фосфати, нітрити) блоків. Перехід від рівня «помірно забруднені» до рів- ня «слабко забруднені» води свідчить про самовідновлюючий потенціал гідроекосистеми у сучасних умовах антропогенного навантаження.

Посилання

Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Том I. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Рівне : Волинські обереги. 1999. 348 с.

Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. Методика. КНД 211.1.4.010 – 94. Київ, 1994. 37 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. / [В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та ін.]. Київ : СИМВОЛ. 1998. 28 с.

Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області. Рівне. 1996. 273 с.

Рівненська область. Екологічний паспорт регіону за даними 2012 року. URL: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Клименко М.О., Мельник В.Й. Екологічні нормативи якості води річок Рівненської області: методологія, результати. Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. пр. Рівне, 2000. Випуск 4(6). С. 30–36.

КНД 211.1.1.106–2003 «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів)». Видання офіційне. Київ, 2003. 70 с.

Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Москва : ВНИИРО. 1999. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

КЛИМЕНКО, О., КУРИЛЮК, О., & КЛИМЕНКО, М. (2021). ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР НА ФОНІ СУЧАСНОГО РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (2), 9-14. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-2-2