ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОБЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ

Автор(и)

  • Олександр КЛИМЕНКО Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0002-2047-8824
  • Ігор СТАТНИК Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0001-7007-7319
  • Людмила КЛИМЕНКО Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0001-9030-0506

DOI:

https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-2

Ключові слова:

екобезпека, природно-економічний потенціал, природні ресурси, басейн річки, ресурсна складова екобезпеки

Анотація

У статті оцінено ефективність використання природно-економічного потенціалу та ресурсну складову еко- логічної безпеки територій басейну річки Горинь, яка є однією з пріоритетних при впровадженні басейнового принципу управління водними ресурсами. Оцінювання ресурсної складової екобезпеки території басейну річки Горинь здійснювали за методикою З. В. Герасимчук, А. О. Олексюк. Розрахунок ресурсної складової екобезпе- ки рекомендується здійснювати за двома типами показників: стимуляторів (за якими перевищення фактичних даних над максимальними є сприятливими для екологічної безпеки регіону), дестимуляторів (за якими перевищен- ня фактичних даних над мінімальними негативно відображається на рівні екологічної безпеки). Ресурсний блок відображає кількість, рівень залучення і виснаження, раціональність та ефективність використання природних ресурсів, а також діяльність щодо їхньої охорони та відтворення з метою створення можливостей для сталого розвитку території. Ресурсна складова екологічної безпеки включає в себе показники розораності, наявності пасовищ, лісистості, урбанізації, частки оборотної води, споживання свіжої води, частки земель лісового фон- ду. Інтегрований показник екологічної безпеки ресурсної складової в басейні річки оцінюються трьома станами: екологічна небезпека – 7 районів, екологічна загроза – 29 районів та екологічний ризик – 1 район. Встановле- но, що у басейні річки відбувається нераціональне використання ресурсного потенціалу, виснаження природних ресурсів, що у подальшому буде призводити до суттєвого погіршення показників якості довкілля, якості життя людини, економічного розвитку районів басейну річки.

Посилання

Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил. (Теоретические и методологические аспекты) / под ред. С.И. Дорогунцова. Киев : ООО «Междунар. фин. агентство», 1997. 255 с.

Кравців В.С. Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики. Регіональна економіка. 1999. № 1. С. 124–135.

Дорогунцов С.І., Федорищева А.М. Техногенно-екологічна безпека урбанізованих територій України. Економіка України. 2000. № 5. С. 4–12.

Толстоухов А. В., Хилько М. І. Екобезпечний розвиток : пошуки стратегем. Київ : Знання України, 2001. 333 с.

Федорищева А., Ральчук О. Безпека як розвиток і безпека як стабільність – синергетика соціоприродних систем. Регіональна економіка. 2002. № 4. С. 10–21.

Хвесик М.А. Основні пріоритети державної політики в галузі раціонального використання охорони та відтворення водних ресурсів України. Регіональна економіка. 2002. № 1. С. 184–197.

Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / заг. ред. С.І. Дорогунцов. Київ : Агентство Чорнобильінтерінформ, 2004. 336 с.

Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Економічна безпека регіону : діагностика та механізм забезпечення : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 280 с.

Самойлік М. Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 131–137.

Вишневська О. М., Дюміна С. С. Екологоорієнтований підхід у гарантуванні екологічної безпеки регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 6. С. 584–587.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

КЛИМЕНКО, О., СТАТНИК, І., & КЛИМЕНКО, Л. (2021). ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОБЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ. Проблеми хімії та сталого розвитку, (1), 12-19. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-1-2